Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Besloten vennootschap -_> De aandelen staan op naam en zijn niet vrij verhandelbaar
Naamloos vennootschap --> De aandelen staan niet op naam, ze zijn naamloos. De aandelen zijn vrij verhandelbaar.

Factoren die een indirecte invloed op een bedrijf hebben, kun je onthouden aan de hand van NETSoP

N atuur
E conomie
T echniek
S ociale invloed
P olitiek


Robert Maes

Om te onthouden wat de berekening voor omzet is, kun je denken aan OPA

O mzet =
P rijs x
A fzet

Rose-Leigh

Om het onderscheid tussen de vier groepen in de Economie te onthouden, kun je denken aan
BaBy Go

B edrijven
B uitenland
G ezinnen
O verheid

Anna

De prijselasticiteit van een product is de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid / procentuele verandering prijs. 

Prijselasticiteit = ΔQ / ΔP

Dit ku nje onthouden door te denken aan een QuarterPounder

Nina

ANKO = LPRHW

Dit zijn de productiefactoren en welke beloningen je krijgt.
De hond ANKO krijgt een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg.
Om het goed te onthouden kun je een hond tekenen met ANKO erin en daarnaast een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg er in

A rbeid
N atuur
K apitaal
O ndernemerschap

L oon
P acht
R ente
H uur
W inst

Voor de quota's geldt altijd EI en UI

E xport / I mport
U itvoer / I nvoer

Astrid Nelissen
De type verdiensten kun je onthouden met het acroniem KANO 

K apitaal --> Rente

A rbeid --> Loon of salaris

N atuur --> Pacht of huur

O mzet --> Winst
Wael

Om de verschillende soorten bedrijven te onthouden, kun je denken aan NICA

N iet-commerciële bedrijven
I ndustriële bedrijven
C ommerciële bedrijven
A grarische bedrijven

Simone

Om de acht verschillende verwantschappen te onthouden, kun je denken aan de acht letters van schappen

Leeftijdverwantschap
Consumptieverwantschap
Merkverwantschap
Prijsverwantschap
Themaverwantschap
Kleurverwantschap
Productieverwantschap
Stijlverwantschap

Lc van den Bogaard
Meer ezelsbruggetjes tonen