Anti Meridiem (voor de noen) --> AM --> Vóór 12 uur 's middags
Post Meridiem (na de noen) --> PM --> Ná 12 uur 's middags


Risa Nestea

Om te onthouden of een woord volgens de Amerikaanse of de Engelse spelling geschreven is, kun je denken aan de vuistregel 
Het langste woord is Brits

Airplane/aeroplane
Rumor/rumour


Timothy

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Frans --> bleu, met EU, want Frankrijk zit nog in de EU
Engels --> blue, met UE, want Engeland zit niet meer in de EU

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan
Als als "indien" is, dan is als "if"

als = if of when?

Vervang 'als door 'indien'; blijft de zin daardoor onveranderd, gebruik dan 'if'!

H. de Vries

Dit verschil kun je onthouden aan de hand van de zin
Many kisses and much love

Many --> kun je tellen
Much --> kun je niet tellen


Eefje

Om het verschil tussen these en those te onthouden, kun je denken aan het alfabet

De E komt eerder in het alfabet, these = dichtbij
De O komt later in het alfabet, those = ver weg

Vivian Moorman

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan I = I en A = A

ThIs = dIchtbij
ThAt = verAf


R.Stevens

Om het verschil tussen three en tree te onthouden, kun je denken aan

Three (drie) heeft drie medeklinkers

Kelsey

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan R = R 

ThuRsday = DondeRdag
Tuesday = Dinsdag


linda groenewoud

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan OO = OO en TW = TW

tOO = OOk
TWo = TWee


Mayra
Meer ezelsbruggetjes tonen