De apgarscore is de score die een baby bij de geboorte scoort. De onderdelen hiervan zijn de onthouden met de zin
Het Arme Schlemieltje Reutels Keihard

H artslag
A demhaling
S piertonus
R eactievermogen
K leur


Imka

Deze kun je onthouden aan de zin
Point and Shoot

P arasympaticus --> Erectie
S ympaticus --> Emissie

Abdelghani Bouhiouf

Om de lagen van de bijnierschors, van buiten naar binnen, te onthouden, kun je denken aan GFR

G lomerulose zona
F asciculata zona
R eticularis zona


De botten vanaf de zijkant gezien kun je onthouden door NEL SPOT F

N asale
E tmoïdale
L acrimale
S phenoïdale
P ariëtale
O ccipitale
T emporale
F rontale


Chantal Bakker

Om deze te onthouden kun je denken aan SCOMBAG

S amenwerker
C ommunicator
O rganisator
M edisch expert
B eroepsbeoefenaar
A cademicus
G ezondheidsbevorderaar

Om de acht carpale botten te onthouden, kun je denken aan
Sam Likes To Push The Toy Car Hard

Proximaal van duim naar pink
S caphoid
L unate
T riquetrum
P isiforme
Distaal van duim naar pink
T rapezium
T rapezoid
C apitate
H amat


Gian van der Water

De zeven dimensies van de Geneeskunde kun je onthouden door de zin
Levend Keert Koning Terug, Christus Feest Begint


L okalisatie


K waliteit


K wantiteit


T ijd


C ontext


F actoren


B egeleidende verschijnselen

Gian van der Water

Om de kruisbanden in de knie met hun insertie op de femurcondyl te onthouden, kun je denken aan

VLAM

V oorste
L ateraal
A chterste
M ediaal

Shekar

Om de ligging van de pezen, de arterie en de nerva dorsaal van de malleolus medialis te onthouden, van ventraal naar dorsaal, kun je denken aan 
Tom, Dick And Neville

T ibialis posterior

D igitorum Longus flexor
A tibialis tosterior 
N tibialis

Tim Gerbrands

De volgorde van de drie ontwikkelingstadia van een embryo, gevolgd door de drie kiemlagen, zijn te onthouden aan de hand van MoBGaDEME

Mo rurla
B lastula
G astrula

E ctroderm
M esoderm
E ndoderm

Norbert de Vries
Meer ezelsbruggetjes tonen