Deze kun je onthouden door GET SMASH'D

G alstones
E thanol
T rauma
S teroids
M umps
A uto-immuun
S corpion-bite
H yperlipidaemia
D rugs

René Verbeek

Deze kunnen onthouden worden aan de hand van SPLENO

S ekwestreren van erytrocyten bij hemolytische anemieën
P roliferatie secundair aan een acute of chronische ontsteking:
•acuut: sepsis, bacteriële endocarditis, tyfus, mononucleosis infectiosa, hepatitis;
•chronisch: brucellose, tuberculose, lues, malaria, leishmania, schistosomiasis,syndroom van Felty bij reumatoïde artritis, sle
L ipide-depositie of andere stapelingsziekten (ziekte van Gaucher, hemochromatose,amyloïdose, ziekte van Niemann-Pick)
E igenschappen sinds geboorte aanwezig (milt-hemangiomen, hamartomen, cysten)
N iNvasie door granulomen of hematologische maligniteiten.
O Ophoping van bloed:
•milttrauma;
•portale hypertensie (levercirrose, hartfalen, portale of miltvenetrombose).

Mas

Deze spieren kun je onthouden met SITS

S upraspinatus muscle

I nfraspinatus muscle

T eres minor muscle

S ubscapularis muscle

Gian van der Water

Deze kun je onthouden met de zin
Bekende Vlamingen willen Centrale Verwarming

B eschrijven
V erklaren
C ontroleren
V oorspellen

Ria

Om de volgorde van de darmen te onthouden, kun je denken aan de zin
Maar Daar Danst Bart Met Angela

M aag

D unne darm

D ikke darm

B linde darm

A ppendixNena Bauwens

ACH MIS HAS

A rticulare = M alleus = H amer

Q(c)uadratum = I ncus = A ambeeld

H yomandibulare = S tapes = S tijgbeugel

Wim Willems

Om de formule voor prevalentie te onthouden, kun je denken aan PID

P revalentie = 
I ncidentie *
D uur

Faym

De functies kun je onthouden door de zin
Stevige Trek, Bier Helpt Ook!


S teun en verbindende functie (oa organen, bot en kraakbeen)
T ransportmedium (cellen en bloed)
B eschermende functie (voorkomen van het verspreiden van micro-organismen)
H erstellende functie, na weefselschade
O pslag, chemische energie in vetcellen of Ca2+ en water in het bindweefsel.

Lars

Deze kun je herkennen aan de 5xF

F at - overgewicht
F ourty - boven de veertig
F air - blond
F ertile - vruchtbaar (lees: kinderen gebaard)
F emale - vrouwelijk geslacht

Imka

Om de gevaccineerde ziektes te onthouden, kun je denken aan het acroniem DKTP;BMR

D ifterie
K inkhoest
T etanus
P olio


B of
M azelen
R ode Hond


Anke
Meer ezelsbruggetjes tonen