Om te onthouden welke landen, in chronologische volgorde, getroffen werden door de Pest, kun je denken aan 
FranSE DoNoR

F rankrijk
S panje
E ngeland
D uitsland
N oorwegen
R usland

domien

De standensamenleving kun je onthouden door te denken aan GAB

G eestelijke
A del
B urgerij


Laura

De verschillende tijdsperioden in de geschiedenis kun je onthouden met de zin
Piet Smits Kaatst Mini Nootjes Naar Erik

P rehistorie
S troomculturen
K lassieke oudheden
M iddeleeuwen
N ieuwe tijd
N ieuwste tijd
E igen tijd


De tijdvakken kun je onthouden met de zin
Je Gaat Maar Snel Op Ramen Poepen Bij Witte Tantes

J agers en Boeren

G rieken en Romeinen

M onikken en Ridders

S teden en Staten

O ntdekkers en Hervormers

R egenten en Vorsten

P ruiken en Revoluties

B urgers en Stoommachines

W ereldoorlogen

T v en Computers
Gino Lokhorst

Om de provincies die in de Unie van Utrecht zaten, te onthouden, kun je denken aan de zin
HUGO de GROot Zat Vast

H olland
U trecht
G elderland
O verijssel
GRO ningen
V riesland (!)

Sven

Om de volgers van Philps II tijdens de Gouden Eeuw te onthouden, kun je denken aan PARDon Farnesse

P arma
A lva
R equesens
D on jaun
Farnesse

Steven Leers

Om te onthouden welke zeeën er bij Griekenland liggen, kun je denken aan TIA

T yrreense zee
I onische zee
A driatische zee

Anoniem

Om de drie zonen van Noach te onthouden, kun je denken aan
Jam, Ham en Braadvet

Sem
Cham
Jafeth

Jaap de Ronde

De drie verschillende bouwstijlen van de zuilen kun je onthouden met DIK

D orintch

I onisch

K orintisch

Roos Vemeiren

Om deze vier domeinen te onthouden, kun je denken aan PESC

P olitiek
E conomisch
S ociaal
C ultuurJulie
Meer ezelsbruggetjes tonen