Een jaar heeft 365 dagen en als je de 5 en de 6 omdraait heb je de geboortedatum van Alexander de Grote: 356 v. Chr.
iemand

Om het verschil te onthouden, kun je denken aan 5=5

Karel de Vijfde werd geboren in 1500.
Karel de Grote werd geboren in 742 nChr.


Els van Eeckhaut

Om de gewesten te onthouden die in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zaten, kun je denken aan de zin
Helpende Zeeën Uit Griekenland Openen Graag Frieten

H olland
Z eeland
U trecht
G elre
O verijssel
G roningen
F riesland


tjaa

Om de chronologische volgorde van drie van de bekendste Griekse filosofen te onthouden, kun je denken aan SPA

S ocrates
P lato
A ristoteles

Romain

Om het verschil tussen de Russische sociaal-democraten te onthouden, kun je denken aan

Mensjewieken --> menselijk (humaan)
Bolsjewieken --> Staan bol van het geweld

Mariska Veerman

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan SOV = SOV en KOL = COL

Sovchozen --> Sovjet-Unie staatsboerderijen
Kolchozen --> collectieve boerderijen


Mariska Veerman

Om de acht kenmerken van het fascisme te onthouden, kun je denken aan de zin
Niets Nieuws Om Leuk Te Gaan Goed Vinden

N adruk op waar men tegen is
N ationalistisch
O nderscheid
L eidersbeginsel
T otalitair
G evoel meer dan verstand
G eweld verheerlijken
V rouwen zijn ondergeschikt


Michiel van Manen

Om deze te onthouden, kun je denken aan de zin
Rick Moet Bart Ross Noemen Soms 

R enaissance
M aniërisme
B arok
R ococo
N eo-classicisme
S ymbolisme

Martin van der Wijk

Om de lagen in de Romeinse Samenleving te onthouden, kun je denken aan PSP

P lebejers
S laven
P atriciërs


Jeroen

Om de landen van de Sovjet-Unie te onthouden, kun je denken aan het acroniem
WEG KRAK LOTTO MAL

W it-Rusland
E stland
K irgizië
R usland
A rmenië
K azachstan
L itouwen
O ezbekistan
T adzjikistan
T urmenistan
O ekraïne
M oldavië
A zerbeidzjan
L etland

Meer ezelsbruggetjes tonen