Caput = hoofd

Mijn hoofd is kapot

Niels

Circumspicere = rondkijken

Circum = rondje, circumspicere is kijken in een rondje --> rondkijken

Cito = snel

De Cito-toets op de basisschool moet je snel maken

Clam = stiekem

Als je iets stiekem doet, krijg je klamme handen


Clamor = geschreeuw

Door de claxon werd er geschreeuwd

Cogitare = nadenken


Bij het gitaar spelen moet je nadenken. 
Arenda

Conferre = bijeenbrengen, vergelijken


Bij een conferentie komt iedereen BIJEEN om zijn mening met een ander te VERGELIJKEN

jan

Om te onthouden op welke manieren je een coniunctivus praesens kunt vertalen, kun je denken aan
WAT Voor Modus

W ens
A ansporing
T wijfel
V erbod
M ogelijkheid


Carolien

Hoe je een conjunctief Praeses vertaalt, kun je onthouden aan de hand van de zin
Gisteren Was Pa Veel Te Aangeschoten

G ebod
W ens
P otentialis (mogelijkheid)
V erbod
T wijfel
A ansporing

Nis

Consistere = blijven staan

Wil jij constant blijven staan?


Meer ezelsbruggetjes tonen