Om het verschil tussen geocentrisch en heliocentrisch te onthouden, kun je denken aan het Oud-Grieks

Graphos = aarde
Helios = zon

Geocentrisch wereldbeeld = de aarde is het middelpunt van het heelal
Heliocentrisch = de zon als middelpunt van het heelalOm dit verschil te onthouden, kun je denken aan 
L=L en N=N

KwaLitatief --> met letters 
KwaNtitatief --> met nummers

Om het verschil tussen de spoel en de capaciteit te onthouden, kun je denken aan het acroniem
LEI CIE

L Spoel
E Spanning eerst dan
I Stroom

C apaciteiet
I Stroom eerst dan
E Spanning

Barry Oorbeek

Om de kleuren te onthouden, kun je denken aan de zin
Ridder Overwint Gevaarlijk Gevecht, Blinkend In Victorie Ridder

R ood
O ranje
G eel
G roen
B lauw
I ndigo
V iolet


Bob

Op een magneet is het rode gedeelte de noordpool en de witte kant de zuidpool. Om dit te onthouden, kun je denken aan R=R

NooRdpool = Rood

Kay Hensens

Om de onderdelen van de ontwerpcyclus te onthouden, kun je gebruik maken van de zin
Anna Probeert Uw Feestjes Ruw Te Eindigen

A nalyseren/beschrijven
P rogramma van eisen opstellen
U itwerkingen bedenken
F ormuleren uitwerkingen
R ealiseren uitwerkingen
T esten
E valueren


Frédèrique

Om het onderscheid te onthouden tussen spanning, stroom en weerstand, kun je denken aan
USV ISA RO

U --> Spanning in Volt
I --> Stroom in Ampère
R --> Weerstand in Ohm


younes

Celcius --> Kelvin, plus 273
Kelvin --> Celsius, min 273

Van °Celsius omrekenen naar Kelvin, plus 273 (Celsius laatste twee letters us wordt plus), van Kelvin naar °Celsius min 273 (Kelvin laatste twee letters in, m er voor wordt min)!


Ben van der Geest

Om de route van de elektriciteitsfabriek naar de huisaansluiting te onthouden, kun je denken aan VAAGHAK

V oedingskabel
A ardleiding
A ardleidingmeter
G roepenkast met zekeringen
H uisaansluiting
A ndere kabels
K wh-meter


somebody

Om de moleculen die horen bij respectievelijk vast, vloeibaar en gas te onthouden, kun je denken aan een legoblokje, knikkers en stuiterballen


J. Bouwman
Meer ezelsbruggetjes tonen