Om de kleuren te onthouden, kun je denken aan de zin
Ridder Overwint Gevaarlijk Gevecht, Blinkend In Victorie Ridder

R ood
O ranje
G eel
G roen
B lauw
I ndigo
V iolet


Bob

Op een magneet is het rode gedeelte de noordpool en de witte kant de zuidpool. Om dit te onthouden, kun je denken aan R=R

NooRdpool = Rood

Kay Hensens

Om de onderdelen van de ontwerpcyclus te onthouden, kun je gebruik maken van de zin
Anna Probeert Uw Feestjes Ruw Te Eindigen

A nalyseren/beschrijven
P rogramma van eisen opstellen
U itwerkingen bedenken
F ormuleren uitwerkingen
R ealiseren uitwerkingen
T esten
E valueren


Frédèrique
Tera Giga Mega Kilo Milli Micro Nano Pico
Marie Bosteels
ik heb dit voor mezelf bedacht omdat ik u = i x r (dat klinkt als een liedje) maar ik kon de betekenis niet onthouden.

Us = Iam x rest

Us(spanning)
=
Iam(pere)
x
Rowme (rome) (voor weerstand en ohm)

Ik ben blij dat ik dit voor mezelf heb bedacht. en ik hoop dat ik jullie ook dit lastige weetje wat makkelijker gemaakt heb.

Rogier
U=IxR....UIeR
Voor natuurkunde...spanning =stroomsterkte x weerstand
Loes Dooren
De wet van Ohm (U=IxR)
Johan Voeten
zo kan je
U=Spanning in Volt
I=Stroom in Ampere
R=Weerstand in Ohm
/\
/_U\
/ I | R\
Zo ken ik het al sinds ik het aangeleerd heb
younes
Je ziet wel eens een bord met daarop 50. Je weet: km per uur, dus afstand gedeeld door uur is snelheid!
Froukje
voedingskabel
aardleiding
aardleidingmeter
groepenkast met zekeringen
huisaansluiting
andere kabel
KwH-meter

Dit zijn de namen van de dingen die je krijgt als je van de fabriek van elektriciteit naar de huissaansluiting!
somebody
Meer ezelsbruggetjes tonen