Om in de Astronomie de volgorde van de classificatie van sterren te onthouden, van heet naar koeler, kun je gebruik maken van de zin
Oh, Be a Fine Guy Kiss Me Right Now Sweetheart

Standaard classificatie
O - B - A - F - G - K - M
Later toegevoegd
R - N - S
Verder nog
Q - voor nova's
W - voor Wolf Rayet sterren

Martin van Rekum

Om een wiskundesom goed te beantwoorden, kun je denken aan FIBA

F ormule opschrijven
I nvullen wat je weet
B erekening opschrijven
A ntwoord geven


Lenneke