Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan 
IJ = IJ

Lijden = pijn lijden


Tim

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan
O = O en S = S

Objectief = Ongevoelig (feiten)
Subjectief = Sentiment (eigen mening)


Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan S = S en VER = VER

Saneren = Slopen
RenoVERen = VERbouwen


storm

Dit verschil kun je onthouden door de zin
De Sint loopt horizontaal

Syntagmatisch --> de lineaire (horizontale) opeenvolging van woorden
Paradigmatisch --> de verticale opeenvolging van woorden


Katrijn Hendrickx

Om te onthouden hoe je interessant schrijft, kun je denken aan de zin
Interessant heeft één rok en twee sokken

Één rok = r
Twee sokken = ss

Marie Bosteels

De koppelwerkwoorden kunnen onthouden worden met de zin 
BoB HaD ZoVeeL WaS

B lijven
B lijken
H eten
D unken
Z ijn
V oorkomen
L ijken
W orden
S chijnen

Naomi van der Linden

Om deze Nederlandse synoniemen te onthouden, kun je naar delen van het woord kijken

DesoLAAT = verLAAT
DespeRAAT = RADeloos
DeVOOT = VrOOm

Suzanne

Om de nevenschikkende voegwoorden te onthouden, kun je denken aan WANDMODE

W ant
A lsmede
N och
D och
M aar
O f
D us
E n


Pauline

Om de spelling van het woord 'onmiddellijk' te onthouden, kun je denken aan de zin
Ik ga onmiddellijk slapen met twee dekens en twee lakens

Twee dekens = dd
Twee lakens = ll


Isabel

Om te onthouden hoe je professor schrijft, kun je denken aan
De professor heeft 1 fiets en 2 sokken

1 fiets = f
2 sokken = ss


Anno & Niem
Meer ezelsbruggetjes tonen