Rijken Krijgen Op Feest Graag Soep Ofzo

Rijken = Rijken
Krijgen = Klassen
Op = Orden
Feest = Families
Graag = Geslachten
Soep = Soorten
Ofzo = Organismen
Allá, all betekend maar

All lijkt op als. Daarmee kan je maken; dit gebeurt er ALS dat is gebeurd. Dat is eigenlijk hetzelfde als; Dit gebeurt er, MAAR eerst moet dat zijn gebeurd
Complementariteit (het ene gebied moet iets kunnen leveren waar in het andere gebied vraag naar is)

Andere mogelijkheden (er mogen geen tussenliggende mogelijkheden zijn)

Transportbaarheid (het moet allemaal in een redelijk tempo tegen een redelijke prijs kunnen worden vervoerd)
Capilla = haar

Vloeistof wordt in een haarfijn buisje opgezogen
PERMeAbel --> PERMission (toestemming) Accepted (geaccepteerd)

Doorlaatbaar membraan

ATP

A = atoomgroep (molecuul)
T = ter bewaring (opgeslagen)
P = power (energie)

De beschikbare gekomen energie wordt tijdelijk opgeslagen in ATP-moleculen
O-SM-O(se)
O = oplossing
SM = semi-muur (semi-permeabel membraan)
Aan beide kanten is een oplossing en daartussen een semi-muur die alleen de vloeistof doorlaat

Proces op basis van diffusie waarbij een oplossing door een semi-permeabel membraan gaat en alleen vloeistof doorlaat en niet de stoffen
Autotroof --> A van Anorganisch
Halen dus energie uit Anorganische stoffen en zonlicht

Heterotroof --> Hetero's zijn verliefd op organismen van het andere geslacht
Halen dus energie uit organische stoffen (andere organismen)
Een getal tussen 0 en 1, bij 0 is alles precies gelijk verdeeld, bij 1 heeft 1 iemand alles en de rest niks. Het ezelsbruggetje is dus bij 1 heeft 1 iemand alles.
O G I Z K S
Meer ezelsbruggetjes tonen