Deze kun je onthouden met de zin
De Dikke Turk Curlt op DinsDaGen 

D uctus
D eferens
T esticularis
C remasterica
D uctus
D eferens 
G enitalis G enitofemoralis

Barry
De Waddeneilanden kun je onthouden door het acroniem
TV TAS
 
T erschelling

V lieland

T exel

A meland

S chiermonnikoog 
lina

De onderdelen van het metrum kun je onthouden met de zin

Jij Activeert Toch Die Andere Software

J ambe. v_

A napest. _v

T rochee. vv_

D actylus. _vv

A mfibrachus. _ _

S pondee. v_v 

Evy

Deze kun je onthouden met de zin
Als Emma Frietjes Heeft Rookt Robin Te Veel

-

A ccentuerende functie
E motionele functie
F eedbackfunctie
H erhalingsfunctie
R egulerende functie
R elationele functie

T egenstrijdige functie
V ervangingsfunctie

De type verdiensten kun je onthouden met het acroniem KANO 

K apitaal --> Rente

A rbeid --> Loon of salaris

N atuur --> Pacht of huur

O mzet --> Winst
Wael
Deze kun je onthouden met het acroniem DIEP

D iverterende teksten --> ontspannen of amuseren
I nformatieve teksten --> informeren
E motieve teksten --> raken
P ersuasieve teksten --> overtuigen

Deze kun je onthouden met het acroniem KaPSaLoN

K oolstofverbindingen
S achariden
L ipiden
P roteïnen
N ucleïnezuren

Evy

ο ανεμος = de wind

Anemos lijkt op anemoon en een anemoon "waait" in de "wind" van de zee (hij beweegt in de stroming van de zee) 

Melanie

Deze kun je onthouden met de zin 
Kan Het Dametje Met De CM Meten

K m
H m
M
D m
CM
M m

Esmee

De volgorde van de windrichtingen kun je onthouden met de zin
Nooit Op Zondag Werken

N oord
O ost
Z uid
W est


Thomas
Meer ezelsbruggetjes tonen