De vraaglijn loopt altijd naar beneden, net als het eerste streepje van de V. Het wordt dus zo'n lijn: \.
De aanbodlijn loopt juist naar boven, net als het eerste streepje van de A. De lijn ziet er dus zo uit: /.

Serdar Dulder

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Frans --> bleu, met EU, want Frankrijk zit nog in de EU
Engels --> blue, met UE, want Engeland zit niet meer in de EU

Deze formule kun je onthouden aan de hand van de zin
Leuke BH met Inhoud

Inhoud = LxBxH.

E.J.E. Meijers

De oorzaken van WO2 kun je onthouden met BEMIN

B ondgenootschappen

E conomische machtsstrijd

M ilitarisme

I mperialisme

N ationalisme

Marieke Cornel
Als je niet kan onthouden dat Ag voor zilver staat, bedenk dan dat Ag staat voor "Ander goud" oftewel zilver.
Tim

Na quinze (15) komt seize (16) dat kun je onthouden door te denken aan

'Ik ken ze,' zei ze

Anthonia Pichel

De levensverschijnselen van een gewervelde kun je onthouden aan de hand van de zin
Alle Vogels Uit het Bos Worden Groot met Vis

A demhalen
V oeden
U itscheiden
B ewegen
W aarnemen
G roeien
V oortplanten

Linda

Om te onthouden wat je moet doen bij een sportblessure, kun je denken aan RICE

R ust
I js
C ompressie
E levatie


Michel

Om de spelling van het woord 'onmiddellijk' te onthouden, kun je denken aan de zin
Ik ga onmiddellijk slapen met twee dekens en twee lakens

Twee dekens = dd
Twee lakens = ll


Isabel

Om de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog te onthouden, kun je denken aan RACE

R usland
A merika
C anada
E ngeland

Jelmer Pijpers
Meer ezelsbruggetjes tonen