Voor vervoersmiddelen waar een dak op zit, gebruik je à --> à pied , à vélo!
Voor vervoersmiddelen waar wel een dak op zit, gebruik je en --> en voiture, en bus!

Joyce

De vraaglijn loopt altijd naar beneden, net als het eerste streepje van de V. Het wordt dus zo'n lijn: \.
De aanbodlijn loopt juist naar boven, net als het eerste streepje van de A. De lijn ziet er dus zo uit: /.

Serdar Dulder

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Frans --> bleu, met EU, want Frankrijk zit nog in de EU
Engels --> blue, met UE, want Engeland zit niet meer in de EU

De oorzaken van WO2 kun je onthouden met BEMIN

B ondgenootschappen

E conomische machtsstrijd

M ilitarisme

I mperialisme

N ationalisme

Marieke Cornel

De dagen van de week kun je onthouden met de zin
Lieve Meisjes Moeten Jatten Van Smerige Dieven

L undi --> Maandag
M ardi --> Dinsdag
M ercredi --> Woensdag
J eudi --> Donderdag
V endredi --> Vrijdag
S amedi --> Zaterdag
D imanche --> ZondagDeze formule kun je onthouden aan de hand van de zin
Leuke BH met Inhoud

Inhoud = LxBxH.

E.J.E. Meijers

De voorzetsels bij de akkusativ zijn te onthouden met de zin
Beer Doodt Geen Oudtjes En Fietst Uren

B is
D urch 
G egen 
O hne 
E ntlang 
F ur 
U m

Paul

De levensverschijnselen van een gewervelde kun je onthouden aan de hand van de zin
Alle Vogels Uit het Bos Worden Groot met Vis

A demhalen
V oeden
U itscheiden
B ewegen
W aarnemen
G roeien
V oortplanten

Linda

Na quinze (15) komt seize (16) dat kun je onthouden door te denken aan

'Ik ken ze,' zei ze

Anthonia Pichel

Het aantal nekwervels van de mens zijn er net zoveel als de dagen van de week, dus zeven.
Het aantal borstwervels zijn er net zoveel als de maanden van het jaar, dus twaalf.
Het aantal lendewervels houd je over als je 12 - 7 doet, dus vijf.

Martijn
Meer ezelsbruggetjes tonen