De vraaglijn loopt altijd naar beneden, net als het eerste streepje van de V. Het wordt dus zo'n lijn: \.
De aanbodlijn loopt juist naar boven, net als het eerste streepje van de A. De lijn ziet er dus zo uit: /.

Serdar Dulder
Als je niet kan onthouden dat Ag voor zilver staat, bedenk dan dat Ag staat voor "Ander goud" oftewel zilver.
Tim

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Frans --> bleu, met EU, want Frankrijk zit nog in de EU
Engels --> blue, met UE, want Engeland zit niet meer in de EU

De oorzaken van WO2 kun je onthouden met BEMIN

B ondgenootschappen

E conomische machtsstrijd

M ilitarisme

I mperialisme

N ationalisme

Marieke Cornel

Deze formule kun je onthouden aan de hand van de zin
Leuke BH met Inhoud

Inhoud = LxBxH.

E.J.E. Meijers

Na quinze (15) komt seize (16) dat kun je onthouden door te denken aan

'Ik ken ze,' zei ze

Anthonia Pichel

De levensverschijnselen van een gewervelde kun je onthouden aan de hand van de zin
Alle Vogels Uit het Bos Worden Groot met Vis

A demhalen
V oeden
U itscheiden
B ewegen
W aarnemen
G roeien
V oortplanten

Linda

De voorzetsels bij de akkusativ zijn te onthouden met de zin
Beer Doodt Geen Oudtjes En Fietst Uren

B is
D urch 
G egen 
O hne 
E ntlang 
F ur 
U m

Paul

Om te onthouden wat je moet doen bij een sportblessure, kun je denken aan RICE

R ust
I js
C ompressie
E levatie


Michel

Het aantal nekwervels van de mens zijn er net zoveel als de dagen van de week, dus zeven.
Het aantal borstwervels zijn er net zoveel als de maanden van het jaar, dus twaalf.
Het aantal lendewervels houd je over als je 12 - 7 doet, dus vijf.

Martijn
Meer ezelsbruggetjes tonen