Productiefactoren en bijbehorende beloningen - Ezelsbruggetje Spring naar content

Productiefactoren en bijbehorende beloningen

ANKO = LPRHW

Dit zijn de productiefactoren en welke beloningen je krijgt.
De hond ANKO krijgt een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg.
Om het goed te onthouden kun je een hond tekenen met ANKO erin en daarnaast een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg er in

A rbeid
N atuur
K apitaal
O ndernemerschap

L oon
P acht
R ente
H uur
W inst

Door Damini
Home
Alle items
Uploaden