Maatschappijleer Archives - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Kenmerken links of rechtse partij

Kenmerken links partij
GAME
G- gelijkheid
A- actieve overheid
M- milieu
E- eerlijke verdeling

Kenmerk rechtse partij
HELP
H- hogere straffen
E- eigen verantwoordelijkheid
L- lagere belasting
P- passieve overheid

Door Piet

Oude Testament (Thora)

Een manier om de eerste vijf boeken van het Oude Testament (oftewel de Thora) te onthouden, is met het acroniem GELND

G enesis

E xodus

L eviticus

N umeri

D euteronomium

Door Jesse

Variabelen

Onafhankelijke variabele: Oorzakelijke variabele (beide beginnen met de O)
Afhankelijke variabele: variabele die je kan beïnvloeden.
INterveniërende variabele: zit tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen IN

Door Nina

Het verschil tussen formateurs en informateurs

Het verschil tussen informateurs en formateurs in de kabinetsformatie is te onthouden door te bedenken

Informateurs –> zoeken Informatie over politieke coalities
Formateurs –> Vormen het kabinet

Door Nina

Variabelen

Om het verschil tussen onafhankelijke, afhankelijke en interveniërende variabelen te onthouden, kun je denken aan O = O en IN = IN

Onafhankelijke variabele = Oorzakelijke variabele
Afhankelijke variabele = variabele die je kunt beïnvloeden
INterveniërende variabele = de variabele tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in

Door Nina

Hoofdconcepten MAW

VoetBalVerenigingVenlo

Vorming
Binding
Verhouding
Verhouding

Door Cathelijn

Politieke partijen

Om de politieke partijen, van links naar rechts, te onthouden, kun je denken aan de zin
School Geeft Prul-Paarden Door Chocola. Chocolade Van Snack Perfect

S p
G roenlinks
P vdd
P vda
D 66
C hristenunie
C da
V vd
S gp
P vv

 

Door Anoniem

Maw kernconcept cultuur

VOUW’N =
het geheel van
Voorstellingen
Opvattingen
Uitdrukkingsvormen
Waarden
Normen
die mensen als lid van een groep of samenleving hebben verworven

Door Lieke

Status krijgen

Om te onthouden waardoor je status krijgt, kun je denken aan BOMAAW

B eroep

O pleiding

M acht

A anzien

A fkomst

W oonomgeving

Door Babs
Home
Alle items
Uploaden