Aardrijkskunde Archives - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Verschillende landschapstypes

Bij Wie Gaan Belgen Lopen In Toeristische Steden
Boslandschap
Woestijnlandschap
Graslandschap
Berglandschap
Landbouwlandschap
Industrielandschap
Toeristisch landschap
Stedelijk landschap

Door Mie

Landschapzones

Paarse Bloemen Groeien Samen Aan Tulpen

Polaire, boreale, gematigde, subtropische, aride, Tropisch

Door Bridget

De IJstijden

Om de volgorde van de ijstijden te onthouden, kun je denken aan het acroniem WESHP

W eichselien –> Geen ijstijd
E emien –> IJstijd
S aalien –> Geen ijStijd
H olosteinien –> IJstijd
H oloceen –> Geen ijstijd
P leistoceen –> IJstijd

Door E

Basis voor kaartgebruik

Om de basis voor het gebruik van kaarten te onthouden, kun je denken aan
POLS

P erspectief
O riëntatie
L egende
S chaal

Door Paulien

Zoekmiddelen in de bosatlas

De drie zoekmiddelen in de bosatlas kun je onthouden met de zin 
Ben je Nu Zestig?

B ladwijzer
N amenregister
Z aakregister

Door B.C.

Schaalvergroting rekenen

2 formules, en je weet alles:

Toename:
(nieuw : oud x 100%)-100

Afname:
100-(nieuw : oud x 100%)

Bijvoorbeeld: Een bedrijf had eerst 200 euro, later 300. Dan doe je: (300 : 200 x 100%)-100 = 50% gestegen

Door Anoniem

Landen in Zuid-Amerika

Veel Collega’s En Beroemde Personen Chillen Altijd Boven de Paarden Uitgang, Graag Super Feestelijk:

Venezuela
Colombia
Ecuador
Brazilië
Peru
Chili
Argentinië
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Guyana
Suriname
Frans Guyana

Door Teun Berkhout

De ligging van Paraguay en Uruguay

Om dit te onthouden kun je denken aan
Paraguay –> lijkt op park –> ligt in het midden van Z-Amerika
Uruguay –> ligt aan de zijkant van Z-Amerika

Door Marit

IJstijd in Nederland

De lijn tot waar de ijstijd in Nederland kwam, kun je onthouden door te denken aan de 
HUN-lijn

H aarlem
U trecht
N ijmegen

Door Coen

Slovenië – Ljubljana

Om het land Slovenië met de hoofd stad Ljubljana te onthouden, kun je denken aan

Sloof je uit voor (koningin) Juliana

Door Sija

De Eurolanden

Om de Eurolanden te onthouden, kun je deze zin gebruiken
SMS FF BONDIGE CLIPS

S lovenië
M alta
S lowakije

F rankrijk
F inland

B elgië
O ostenrijk
N ederland
D uitsland
I erland
G riekenland
E stland

C yprus
L uxemburg
I talië
P ortugal
S panje

Door Sien

Etiquette

Om te onthouden waar je bestek volgens de etiquette moet liggen, kun je denken aan
E+E=E en K=K

mEs + lEpel = rEchts
vorK = linKs

Door Rosa

Het overdragen van cultuurelementen

Om te onthouden hoe cultuurelementen in de moderne tijd worden overgedragen, kun je denken aan het acroniem ICT

I nternationale handel
C ommunicatiemiddelen (Modern)
T oerisme

Door Anoniem

De geofactoren

Deze kun je onthouden met de zin
Koude Latijnse Regels Worden Bedacht Vanwege Fantasie

K limaat

L ithologie

R eliëf

W ater

B odem

V egetatie

F auna

De volgorde staat op basis van prioriteit

Door Elzemieke

Hongarije – Boedapest

Om het land Hongarije met de hoofdstad Boedepest te onthouden, kun je deze zin gebruiken
Boeda heeft de Pest aan Honger

Door Ellen

De randstad

De steden van de randstad kun je onthouden met RAUD

R otterdam
A msterdam
U trecht
D en Haag

Door maaike

Azerbeidzjan – Bakoe

Azerbeidjan bakt een koe. Hiermee kun je onthouden dat Bakoe de hoofdstad van Azerbeidjan is!

Door Hannah

De economische factoren van de secundaire factor

Deze kun je onthouden met het acroniem BOWIE

B ouw
O ntginning van delfstoffen
W aterwinning
I ndustrie
E nergie opwekken

Door Paulien

Vulkaanuitbarsting

Om te onthouden wat er tijdens een vulkaanuitbarsting allemaal naar boven komt, kun je denken aan LAStiG

L ava
A s
S tenen
G assen

Door Manon

Exogene en endogene krachten

EXogene veranderen de aardkorst van BUITENaf
Je houd je EX (vaak) liever BUITEN de deur

Door Anne

Belangrijkste steden van België

ABC, in alfabetische volgorde.
Op de kaart van boven naar beneden;
Antwerpen
Brussel
Charleroi

Door Melene

De meren van de VS

Om de vijf grote meren van de VS te onthouden, kun je denken aan HOMES

H uron
O ntario
M ichigan
E rie
S uperior

Door Jaap

Import-Export

IMport lijkt op in en komt dus vanuit een ander land Nederland in

EXport is je ex en gaat dus weg.

Door Miriam

Slovenië, Kroatië en Bosnie-Herzegovina

Om te onthouden dat deze landen naast elkaar liggen, kun je denken aan
Super Kleine BH

S lovenië
K roatië
B osnie-Herzegovina

Door Lieke

Het verschil tussen kathode en anode

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan KNAP

K athode is
N egatief
A node is
P ositief

Door Silke

Grote steden Canada

Als je het moeilijk vindt om de ligging van de 3 grootste steden van Canada te onthouden, denk dan aan MTV

Van Oost naar West

M ontréal

T oronto

V ancouver

Door Moniek

Vestigingsfactoren

Om de verschillende vestigingsfactoren te onthouden, kun je denken aan WANGT

W erknemers
A fzetmarkt
N utsvoorzieningen
G rondstoffen
T ransport

Door sarah

De Schepping (volgens de Bijbel)

De schepping in 7 dagen kun je onthouden met de zin

Haar Wanten Lagen Zo Voor Mijn Raam

H emel en Aarde (dag 1)
W ater boven en water onder (dag 2)
L and scheiden van water (dag 3)
Z on, maan en sterren (dag 4)
V ogels en vissen (dag 5)
M ensen en landdieren (dag 6)
R ustdag (dag 7)

Door fanny

Continenten

Alle continenten van groot naar klein.

Alle Apen Naaien Zakdoekjes Aan Elkaar, Ongelofelijk!

A zië

A frika

N oord-Amerika

Z uid-Amerika

A ntarctica

E uropa

O ceanië

Door Anoniem
Home
Alle items
Uploaden