Economie Archives - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Verwantschappen

Om de acht verschillende verwantschappen te onthouden, kun je denken aan de acht letters van schappen

Leeftijdverwantschap
Consumptieverwantschap
Merkverwantschap
Prijsverwantschap
Themaverwantschap
Kleurverwantschap
Productieverwantschap
Stijlverwantschap

Door Lc

Omzetberekening

Om te onthouden wat de berekening voor omzet is, kun je denken aan OPA

O mzet =
P rijs x
A fzet

Door Rose-Leigh

Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen

Werkgevers betalen werknemersverzekeringen en werknemers betalen volksverzekeringen. Een partij betaalt dus voor een andere partij

Door Ruth

Onderscheid economische groepen

Om het onderscheid tussen de vier groepen in de Economie te onthouden, kun je denken aan
BaBy Go

B edrijven
B uitenland
G ezinnen
O verheid

Door Anna

De verzekeringen zonder assurantiebelasting

De verzekeringen waar geen assurantiebelasting op mag worden geheven, kun je onthouden met de zin
LAO ZIT Heerlijk

L evensverzekeringen
O ngevallenverzekeringen
A rbeidsongeschiktheidsverzekering

Z iekte- en zorgverzekering
I nvaliditeitsverzekering
T ransportverzekering

H erverzekeringen

Door Geert-Jan

Het verschil tussen debiteren en crediteren

Dit verschil kun je onthouden met de volgende zin
Bij de V&D naar de WC

In het boekhouden worden
V erliezen ge
D ebiteerd en

W insten ge
C rediteerd 

Door Marleen Peters

substitutie of complementaire goederen

Denk bij substitutie goederen aan substitute teacher, een invallende docent, een vervangende docent. Substitutie goederen kun je met elkaar vervangen. Bij complementaire goederen moet je denken aan complete, volledig.
Complementaire goederen gebruik je samen, om ze volledig te kunnen gebruiken.

Door Bo

Type verdiensten

De type verdiensten kun je onthouden met het acroniem KANO 

K apitaal –> Rente

A rbeid –> Loon of salaris

N atuur –> Pacht of huur

O mzet –> Winst

Door Wael

Verschillende soorten bedrijven

Om de verschillende soorten bedrijven te onthouden, kun je denken aan NICA

N iet-commerciële bedrijven
I ndustriële bedrijven
C ommerciële bedrijven
A grarische bedrijven

Door Simone

Vraag- en aanbodlijn

De vraaglijn loopt altijd naar beneden, net als het eerste streepje van de V. Het wordt dus zo’n lijn: .
De aanbodlijn loopt juist naar boven, net als het eerste streepje van de A. De lijn ziet er dus zo uit: /.

Door Serdar

Het verschil tussen current ratio en quick ratio

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan
RR=RR

CuRRent Ratio = Incl VooRRaad
Quick Ratio = Excl voorrraad

Door J.

Pensioenstelsels

Omslagstelsel = je maakt een omslag van de werkenden naar de pensioengerechtigden.
Kapitaaldekkingsstelsel = met eigen kapitaal zorg je voor je eigen pensioen.

Door Floor

Formule bedrag berekenen

Om te berekenen wat je na x jaar op je rekening hebt staan (met rente), kun je deze formule gebruiken.
Deze kun je onthouden aan de hand van BERT

B eginbedrag
E indbedrag
R ente
T ijdseenheid

E = B x (1+R/100)^t

Door Elena

productiefactoren

de 4 productiefactoren
KANO
K: kapitaal
A: arbeid
N: natuur
O: ondernemerschap

Door lizzie

Het verschil tussen Bruto en Netto

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

BRUTO –> de belasting e.d. gaat op BRUTE wijze van je loon af
NETTO –> je houdt nog NET wat over

Door Mariska

Devaluatie valuta

De Cognac En Bier Wil(ik)

Devaluatie eigen valuta

Concurrentiepositie verbetert

Export neemt toe, import daalt

Binnenlandse productie neemt toe

Werkgelegenheid neemt toe.

De koersdaling van een munt kan dus de werkgelegenheid bevorderen in een land.

Door sara

Prijselasticiteit

De prijselasticiteit van een product is de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid / procentuele verandering prijs. 

Prijselasticiteit = ΔQ / ΔP

Dit ku nje onthouden door te denken aan een QuarterPounder

Door Nina

Quota’s

Voor de quota’s geldt altijd EI en UI

E xport / I mport
U itvoer / I nvoer

Door Astrid

Productiefactoren en bijbehorende beloningen

ANKO = LPRHW

Dit zijn de productiefactoren en welke beloningen je krijgt.
De hond ANKO krijgt een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg.
Om het goed te onthouden kun je een hond tekenen met ANKO erin en daarnaast een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg er in

A rbeid
N atuur
K apitaal
O ndernemerschap

L oon
P acht
R ente
H uur
W inst

Door Damini

Indirecte invloed op een bedrijf

Factoren die een indirecte invloed op een bedrijf hebben, kun je onthouden aan de hand van NETSoP

N atuur
E conomie
T echniek
S ociale invloed
P olitiek

Door Robert

De EU-landen die geen Euro gebruiken

De landen die de euro niet gebruiken kan je onthouden met ZZOND!

Z weden
Z witserland
O ost Europa (dan moet je de landen wel kennen)
N oorwegen
D enemarken

Door Nienke

Het nationale spaarsaldo

Om de formule van het nationale spaarsaldo te onthouden, kun je denken aan
SIEBOEI

(SI)+(BO)=(E-I)

S paarsaldo
I nvesteringen
B elasting
O verheidsbesteding
E xport
I mport

Door Amke

Het verschil tussen naamloze en besloten vennootschappen

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Besloten vennootschap -_> De aandelen staan op naam en zijn niet vrij verhandelbaar
Naamloos vennootschap –> De aandelen staan niet op naam, ze zijn naamloos. De aandelen zijn vrij verhandelbaar.

Door Vivianne

Bezittingen en schulden

Links in het woord Balans staat de B van Bezittingen – die moeten dus links
Rechts in het woord balanS staat de S van Schulden. Die moeten dus rechts

Door Marleen Peters

Waarde- of welvaartsvast

Hoogte van een bedrag en de stijging:

Waardevast = denk aan de waarde van een prijs.
Welvaartsvast = denk aan de welvaart die iemand heeft door het loon.

Door Floor

De economische doelstellingen

De economische doelstellingen kun je onthouden met BERG AS

B etalingsbalans
E conomische groei
R echtvaardige inkomensverdeling
G ezond leefmilieu

A rbeidsmarkt
S tabiel prijsniveau

Door Ines

De Beurs

Om het verschil tussen de Bull-market en de Bear-market te onthouden, kun je denken aan de zin
De stier gooit je in de lucht en de beer trekt je naar beneden

Op de beurs gaan bij een Bull-market de koersen omhoog. Bij een Bear-market gaan ze naar beneden.

Door
Home
Alle items
Uploaden