Muziek Archives - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Toonladders met mollen

Om de toonladders met de hoeveelheid mollen te onthouden, kun je denken aan de zin
Finnen Beschouwen Eslanders Als Deskundige Geschiedenis Schrijvers

F –> 1 mol
Bes –> 2 mollen
Es –> 3 mollen
As –> 4 mollen
Des –> 5 mollen
Ges –> 6 mollen
Ces –> 7 mollen

Door Alex

Muziekbegrippen

Deze kun je onthouden aan de hand van MoSTeRDVaK

M elodie
S amenklank
T empo
R itme
D ynamiek
V orm
K lankkleur

Door Raymond

Het leren van muzieknoten

Handige geheugensteuntjes bij het leren van noten

Voor de noten met een hulplijntje –> C&A
Voor de noten tussen de lijnen –> FACE
Voor de noten op de lijnen –> Eergister Bakte Dirk Frietjes –> EBDF
Voor de noten boven de lijnen –> DonkerGroen –> DG

Door Taar

Hele en halve rust

Hele rust –> hangt onder de notenbalk
Halve rust –> ligt op de notenbalk

De hele rust duurt langer dan een halve rust. Omdat de hele rust langer duurt, is deze zwaarder, en daarom hangt deze onder de notenbalk. De halve rust duurt minder lang en is daarom minder zwaar en ligt daarom nog op de notenbalk.

Door Lynn

Kwintencirkel

Kruizen:

Geef Die Aap Een Bak Fis Cis

Mollen:

Friese Boeren Eten Alle Dagen Gele Citroenen

Door Jip

Noten herkennen

Op de lijntjes zijn de noten van beneden naar boven e-g-b-d-f dat kun je onthouden door de zin: Een Goede Boer Die Fietst

Ook zijn de noten tussen de lijntjes van beneden naar boven: f-a-c-e. Dat kun je onthouden door het Engelse woord “face”

Door Juul

noten aflezen

als je een de noten op de lijn wilt weten doe je

Eet-Veel-Bananen-Dom-Fruit
de eerste letter is de noot

en tussen de letters

FACE

Door Timo

De muzieknoten – Sound of Music

Do – Doe, a deer, a female deer

Re – Raiy, a drop of golden sun

Mi – Me, a name I call myself

Fa – Far, a long, long way to run

So – Sew, a needle pulling thread

La – La, a note to follow “so”

Ti – Thea, a drink with jam and bread

That will bring us back to:

do re mi fa so la ti do

Door Tim

Kwintencirkel en majeurtoonladders

Om de majeurtoonladders te onthouden van de kwintencirkel, kun je denken aan de zinnen

# –> Cees, Geef Die Apen Een Bord Fissies 
b –> Finnen Beschouwen Esten Als Deskundige Geschiedschrijvers

Door Tamara

Blaasorkesten

De drie soorten blaasorkesten kun je onthouden door HaFaBra

Ha rmonie
Fa nfares
Bra ssband

Door Matthijs

FACE

De noten op de lijnen dan van beneden naar boven F, A, C, E. handig ezelsbruggetje

Door Marin

Een grote beer die fietst op de lijnen

Een Grote Beer Die Fietst

E-en
G-rote
B-eer
D-ie
F-ietst

Let op! het is op de lijnen en het is vanaf onder

Door Hugo

Begrippen om een stuk te beschrijven

Rode Tulpen Met Hele Dikke Kelk Bladeren

Ritme, Tempo, Melodie, Harmonie, Dynamiek, Klankkleur, Bezetting.

Door Jip

bij de notenbalk

als je noten wil leren kan dat als volgende

alle noten op de lijn zijn van onder naar boven: Alle Goeie Bands Drinken Fristi

maar voor tussen de lijnen is ook een ezelsbruggetje: FACE en dat is in het engels gezicht

Door iris

De snaren van een gitaar

Een gitaar heeft 6 snaren, deze kun je onthouden met de zin
Een Aap Die Geen Bananen Eet

E en
A ap

D ie

G een
B ananen

E et 

Door Annelies

De snaren van een cello

Om te weten wat voor snaren een cello heeft

Achter De Grote Cello

A -snaar
D -snaar
G -snaar
C -snaar

Door Roeksana

Volgorde stemhoogten

Om deze volgorde te onthouden, kun je denken aan de zin
Stop Altijd je Tenen in een Bad

S opraan
A lt
T enor
B as

Door Hilde

Een aap die graag bananen eet

Een aap die graag bananen eet. Iedere eerste letter is de snaar van een gitaar.

Door Steven

Mollen en kruizen

De beginletters van de eerste 3 mollen zijn BEA
B es
E s
A s

De beginletters van de eerste 3 kruizen zijn FCG (groningen)
F is
C is
G is

Door Rosanne

do, re, mi, …

do
re
mi
fa
sol
la
si
De Romijnen Mogen Franse Soldaten Laten Schijnen.

Door Anoniem

De snaren van een ukulele

Om de snaren van een ukulele te onthouden, kun je denken aan
Gekke Cavia’s Eten Aardappelen

G – C – E – A

Door Lotte

De reine intervallen

Om de reine intervallen te onthouden, kun je denken aan POKK

P rime
O ctaaf
K wart
K wint

Door Petra

De snaren van een viool

De snaren kun je onthouden met de zin
Elke Aap Doet Gek

E – A – D – G

Door maartje

ezelsbrug voor de piano

op de lijntjes: Een Goede Broer Drinkt Fris
tussen de lijntjes: FACE
( E, F, G, A, B, C, D, E)

Door sanna

Elke Goede Band Drinkt Fanta

Om de volgorde van de noten te onthouden op een notenbalk gebruik je de zin ‘Elke Goede Band Drinkt Fanta’. Dit geldt dan voor de noot die afgebeeld wordt op de streep van de notenbalk.

Voorbeeld:
——————-
——————-
——————-
——————-
———•——-
Het bolletje staat op de regel en is dus de noot ‘E’.

Door Nynke

De diatonische toonladders

De diatonische toonladders kun je in de juiste volgorde onthouden door te denken aan de zin
If Dora PLays Me All’s Lost

I onisch
D orisch
P hrygisch
L ydisch
M ixo-lydisch
A eolisc
L ocrisch

Door Jesse

Grote tertsen en kleine tertsen

Deze kun je onthouden aan de hand van Tante SI-DO-MI-Fa (De zus van Tante Sidonia)

Een grote terts = 2 tonen
Een kleine terts = 1 .5 tonen

De kleine terts zit alleen tussen mi-fa en si-do

Door Karen

Toonladders met kruizen

Om de toonladders met de hoeveelheid kruizen te onthouden, kun je denken aan de zin Geef De Armen Een Bord Fis Cis (die laatste twee staan dan voor ‘visjes’).
G 1#
D 2#
A 3#
E 4#
B 5#
Fis 6#
Cis 7#

Door Anthony
Home
Alle items
Uploaden