Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Een Frans streepje

Een streepje ( – ) = le trait d’union

Dit lijkt op traditionele ui

Door Elize

Het gebruik van shall en will

Wanneer er (enige) zekerheid is dat iets wel zal gebeuren gebruik je shall of will

Vorm: shall / will + hele werkwoord

Gebruik: voorspellingen, feiten
Bijvoorbeeld: The sun will rise at 06:45 tomorrow

Je zegt dus niet: I shall/will be Batman (want die kans is erg onwaarschijnlijk)

Door Paul

Anemos

ο ανεμος = de wind

Anemos lijkt op anemoon en een anemoon “waait” in de “wind” van de zee (hij beweegt in de stroming van de zee) 

Door Melanie

Eenheden van de gram

Om de eenheden van de gram te onthouden, kun je denken aan de zin
Tankt Kees Gewoon Mee

T on
K ilogram
G ram
M iligram

Door mel

De rivier Po

Om de rivier de Po te vinden op te kaart, ga je op zoek naar de Laars. Wanneer je op de Po zit, laat je je broek zakken tot aan je laars

Door Meran

Begrippen om een stuk te beschrijven

Rode Tulpen Met Hele Dikke Kelk Bladeren

Ritme, Tempo, Melodie, Harmonie, Dynamiek, Klankkleur, Bezetting.

Door Jip

covalenties

Claire Fietst Naar Haar Oma In Breda
(Cl, F, N, H, O, I, Br)

Door silke

Osteoblasten en Osteoclasten

Osteoblasten: zorgen voor de bouw van nieuw bot.
Osteoclasten: zorgen voor het Crushen (afbreken) van bot.

Door Teun

Oorzaken voor diarree

Om de mogelijke oorzaken voor bloederige diarree te onthouden, kun je denken aan
She Cries YES

S higella
C ampylobacter
Y ersinia
E nterobacter
S almonella

Door Ines

Timere

Timere = vrezen, bang zijn voor

Tim is bang voor iets

Door Sarah

Vetus

Vetus = oud
Denk bijvoorbeeld aan een oorlogsveteraan. Dat is vaak een oud persoon.

Door Merel

Volgorde grootte gesteente

Om deze volgorde te onthouden, kun je gebruik maken van BRiKGeZaKt

B erg
R otsblok
K ei
G rind
Z and
K lei

Door Renate

Retinēre

Retinere = tegenhouden

Als je iets retourneert, hou je het tegen

Door Hanneke

Trema

Alleen op de medeklinkers van Auto kunnen een trema komen. 

Door Boo

Het overdragen van cultuurelementen

Om te onthouden hoe cultuurelementen in de moderne tijd worden overgedragen, kun je denken aan het acroniem ICT

I nternationale handel
C ommunicatiemiddelen (Modern)
T oerisme

Door Anoniem

Umlaut

Alle medeklinkers uit het woord Auto krijgen een ümlaut

Door jacco

Het verschil tussen debiteren en crediteren

Dit verschil kun je onthouden met de volgende zin
Bij de V&D naar de WC

In het boekhouden worden
V erliezen ge
D ebiteerd en

W insten ge
C rediteerd 

Door Marleen Peters

De EU-landen die geen Euro gebruiken

De landen die de euro niet gebruiken kan je onthouden met ZZOND!

Z weden
Z witserland
O ost Europa (dan moet je de landen wel kennen)
N oorwegen
D enemarken

Door Nienke

Formule voor lenzen

Om de formule voor de brandpuntsafstand te onthouden, kun je denken aan Veel Boeren FIetsen

1/n + 1/b = 1/f 

Door Anoniem

Het verschil tussen bijziendheid en verziendheid

Dit verschil kan worden onthouden door de volgende zin
Bij Van Houten vindt Adelheid Brood

B ijziendheid
V:
V oor het netvlies (beeld)
H olle (negatieve) lens nodig ter correctie
V erziendheid
A chter het netvlies (beeld)
B olle (positieve) lens nodig ter correctie

Door Sam

Werkwoorden

Als je moeite hebt met de ww, onthoud dan dat het helemaal niet zo moeilijk is! Bij een e komt er altijd s achter en bij een y wordt de y vervangen door ie+s.

Door Vera

Formule voor Inhoud

Deze formule kun je onthouden aan de hand van de zin
Leuke BH met Inhoud

Inhoud = LxBxH.

Door E.J.E.

Middelen patriotten

Dit waren enkele middelen die de patriotten gebruikten om van Nederland een eenheid te maken.

ABN-AMKO

A lgemeen
B eschaafd
N ederlands

A lgemene
M unt
K lassikaal
O nderwijs  

Door Fatty

Acheter

Acheter betekent kopen

Als je thee gaat kopen.

Door Jonneke

Het verschil tussen three of tree

Om het verschil tussen three en tree te onthouden, kun je denken aan

Three (drie) heeft drie medeklinkers

Door Kelsey

Speudo

Speudo = ik haast me

Met een speedo aan, kun je je altijd haasten

Door Martine

Keuzevoorzetsels Duits

In Andere Achterbuurten Hebben (mensen) Uiteraard Nooit Zeeën Uien (zien) Vliegen

In = in, naar
An = aan, bij, naar
Auf = op
Hinter = achter
Unter = onder
Neben = naast
Zwischen = tussen
Über = boven, over
Vor = voor

Door Anoniem

Occasion

Om de spelling van het woord ‘occasion’ te onthouden, kun je denken aan de zin

I learned to see it as an occasion to spell it right

To see = 2 c
As an = S 1

Door sadlaf

De standensamenleving

De standensamenleving kun je onthouden door te denken aan GAB

G eestelijke
A del
B urgerij

Door Laura

Formule voor prevalentie

Om de formule voor prevalentie te onthouden, kun je denken aan PID

P revalentie = 
I ncidentie *
D uur

Door Faym
Home
Alle items
Uploaden