Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Albanië – Tirana

Albanië en Tirana hebben beiden 2 A’s
AlbAnië en TirAnA

Door Saphira

De wet van Ohm

Deze kun je onthouden aan Oom RUDI

Ohm –> R = U/I

R = weerstand
U = spanning
I = stroomsterkte

Door Thomas

Zelfstandig naamwoorden zijn namen voor….

Gemedipladi:
GeMeDiPlaDi
Gevoelens (woede, onrust etc.)
Mensen (broer, Truus)
Dieren (paling, otter)
Planten (roos, eikenboom)
Dingen (tafel, handdoeken)

Door Annemarie

De Cel

Om de onderdelen van een cel te onthouden, kun je denken aan de zin
Kim Circuleert Cellen Club.

K ern

C ytoplasma

C elmembraam

C hromosomen

Door Rosalinde

Hele en halve rust

Hele rust –> hangt onder de notenbalk
Halve rust –> ligt op de notenbalk

De hele rust duurt langer dan een halve rust. Omdat de hele rust langer duurt, is deze zwaarder, en daarom hangt deze onder de notenbalk. De halve rust duurt minder lang en is daarom minder zwaar en ligt daarom nog op de notenbalk.

Door Lynn

Het verschil tussen onverzadigd en verzadigd vet

Om te onthouden welke van de twee goed of slecht zijn, kun je denken aan
O = O

Onverzadigd vet = Oké, deze verkleinen de kans op hart- en vaatziekten
Verzadigd vet = Niet oké

Door Meta

Gaudere

Gaudere —> guard
Guard—> bewaker

Als bewaker moet je wel blij zijn met je job

Door Len

Desiderare

Desiderare = verlangen naar 

Wie verlangt er naar school? Desi de rare

Door Anoniem

Demander

Demander betekent vragen

De man der vragen!

Door Anoniem

Clamor = geschreeuw

Door de claxon werd er geschreeuwd

Door Anoniem

Quinze, seize

Na quinze (15) komt seize (16) dat kun je onthouden door te denken aan

‘Ik ken ze,’ zei ze

Door Anthonia

Kenmerken links of rechtse partij

Kenmerken links partij
GAME
G- gelijkheid
A- actieve overheid
M- milieu
E- eerlijke verdeling

Kenmerk rechtse partij
HELP
H- hogere straffen
E- eigen verantwoordelijkheid
L- lagere belasting
P- passieve overheid

Door Piet

Clamor

Clamor = geschreeuw

Door de claxon werd er geschreeuwd

Door Anoniem

Ianua

Ianua = deur

Janua lijkt op Januari, Januari is de ‘deur’ van het jaar

Door yelh

traplopen na trauma

trap op
je loopt naar de hemel dus je zet je goede been eerst neer (niet- aangedane zijde)

trap af
je loopt naar de hel dus je zet je slechte been eerst neer (aangedane zijde)

Door Esmée

Mello

Mello = op het punt staan

Ik sta op het punt om een marshmallow te eten

Door Willemijn

De bijwoordelijke bepalingen

De verschillende bijwoordelijke bepalingen kun je onthouden aan de hand van het woord
POTMaR

P laats
O orzaak
T ijd
Ma nier
R eden

Door Sara

claris

Claris = beroemd, helder

De hemel wordt klaar, dus helder. Beroemde mensen klagen graag

Door eva

LE PAS. COMP. AVEC ÊTRE

Om te weten welke werkwoorden met être worden vervoegd in de passé composé moet je “MAARTEN P.R.” onthouden.

Montre <-> descendre
Arriver <-> partir
Aller <-> (re)venir
Rentre
Tomber
Entre <-> sortir
Naître <-> mourir

P.asser
R.etourner

+ les verbes pronominaux

Door Clara

Het verschil tussen varus en valgus

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan R = R en L = L

vaRus = Rond
vaLgus = distaaL –> LateraaL

Door D.

Het verschil tussen naamloze en besloten vennootschappen

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Besloten vennootschap -_> De aandelen staan op naam en zijn niet vrij verhandelbaar
Naamloos vennootschap –> De aandelen staan niet op naam, ze zijn naamloos. De aandelen zijn vrij verhandelbaar.

Door Vivianne

Oost-Europa

Enkele Oost-Europese landen kunnen onthouden worden met de zin
Slaan Om Te Slaan Heel Raar

S lovenië
O ostenrijk
T sjechië
S lowakije
H ongarije
R oemenië

Door joep

Organische chemie

Denk voor organische chemie aan de zin “Mama En Papa Blowen Perfecte Hasj”

M = Methaan
E = Ethaan
P = Propaan
B = Butaan
P = Pentaan
H = Hexaan

Door Joeri

Amfi betekent rondom

amfi = rondom

amfitheater is zon ronde cirkel, dus rondom.

Door Sophie

Valde

Valde = erg, zeer

Als je valt, doet dat erg zeer

Door jessy

Grote steden van Oostenrijk

De vijf grote steden van Oostenrijk kun je onthouden met de zin
In Salzburg Lijkt Water Grijs

I nnsbruck
S alzburg
L inz
W enen
G raz

Door Suzanne

Formule fotosynthese

Om deze formule te onthouden kun je denken aan de zin
Wat Kan Linda Geweldig Zingen

W ater +
K oolstofdioxide +
L icht =
G lucose &
Z uurstof.

Door Anoniem
Home
Alle items
Uploaden