Het overdragen van cultuurelementen - Ezelsbruggetje Spring naar content

Het overdragen van cultuurelementen

Om te onthouden hoe cultuurelementen in de moderne tijd worden overgedragen, kun je denken aan het acroniem ICT

I nternationale handel
C ommunicatiemiddelen (Modern)
T oerisme

Door Anoniem
Home
Alle items
Uploaden