De economische doelstellingen - Ezelsbruggetje Spring naar content

De economische doelstellingen

De economische doelstellingen kun je onthouden met BERG AS

B etalingsbalans
E conomische groei
R echtvaardige inkomensverdeling
G ezond leefmilieu

A rbeidsmarkt
S tabiel prijsniveau

Door Ines
Home
Alle items
Uploaden