Huidtumoren - Ezelsbruggetje Spring naar content

Huidtumoren

Om de huidtumoren te onthouden, kun je gebruiken maken van het acroniem
BLEND AN EGG

B lue rubber bleb naevus
L eiomyoom
E ndometrioom
N eurinoom
D ermatofibroom

A ngiolipoom
N eurilemmoom

E ccrien spiradenoom
G lomus tumor
G ranular cell tumor

Door Ivo
Home
Alle items
Uploaden