De economische factoren van de secundaire factor - Ezelsbruggetje Spring naar content

De economische factoren van de secundaire factor

Deze kun je onthouden met het acroniem BOWIE

B ouw
O ntginning van delfstoffen
W aterwinning
I ndustrie
E nergie opwekken

Door Paulien
Home
Alle items
Uploaden