Conferre - Ezelsbruggetje Spring naar content

Conferre

Conferre = bijeenbrengen, vergelijken

Bij een conferentie komt iedereen BIJEEN om zijn mening met een ander te VERGELIJKEN

Door jan
Home
Alle items
Uploaden