De Eurolanden - Ezelsbruggetje Spring naar content

De Eurolanden

Om de Eurolanden te onthouden, kun je deze zin gebruiken
SMS FF BONDIGE CLIPS

S lovenië
M alta
S lowakije

F rankrijk
F inland

B elgië
O ostenrijk
N ederland
D uitsland
I erland
G riekenland
E stland

C yprus
L uxemburg
I talië
P ortugal
S panje

Door Sien
Home
Alle items
Uploaden