Nederlandse ijstijd-lijn - Ezelsbruggetje Spring naar content

Nederlandse ijstijd-lijn

In de ijstijd was Nederland voor een deel bedekt met landijs. Dit ijs kwam tot de HUN-lijn.

H aarlem
U trecht
N ijmegen.

Door Loesje
Home
Alle items
Uploaden