De vijf zuilen van de Islam - Ezelsbruggetje Spring naar content

De vijf zuilen van de Islam

Deze kun je onthouden met de zin
Geloof Geen Lieve Vastende Bedelaars

G eloofsbelijdenis
G ebed
L iefdadigheid
V asten
B edevaart

Door Floor
Home
Alle items
Uploaden