Te allen tijde - Ezelsbruggetje Spring naar content

Te allen tijde

Om te onthouden wat de spelling van deze zinsnede is, kun je denken aan de zin

Die ENE werkt te allen tijde

tE alleN tijdE

Door José
Home
Alle items
Uploaden