Oude Testament (Thora) - Ezelsbruggetje Spring naar content

Oude Testament (Thora)

Een manier om de eerste vijf boeken van het Oude Testament (oftewel de Thora) te onthouden, is met het acroniem GELND

G enesis

E xodus

L eviticus

N umeri

D euteronomium

Door Jesse
Home
Alle items
Uploaden