GRUM - Ezelsbruggetje Spring naar content

GRUM

GRUM

G(aleazzi)R(adius)U(lna)M(onteggia)

Om aan te geven wat een Galeazzi en een Monteggia fractuur zijn.

Galeazzi = een Radius fractuur en een Ulna luxatie.

Monteggia = een Ulna fractuur en een Radius luxatie.

Door Harold
Home
Alle items
Uploaden