De functies van een haven - Ezelsbruggetje Spring naar content

De functies van een haven

Om deze functies te onthouden, kun je denken aan HOODTI

H andel
O versla
O pslag
D iensten
T ransport
I ndustrie

Door Damiaan
Home
Alle items
Uploaden