Model van Huber - Ezelsbruggetje Spring naar content

Model van Huber

Dit model is te onthouden met de zin
Zo Spoedig Mogelijk Mijn Lelijke Kleding Dumpen

Z ingeving

S ociaal
M aatschappelijk participeren

M entaal welbevinden

L ichamelijk functioneren

K waliteit van leven

D agelijks functioneren

Door Sabine
Home
Alle items
Uploaden