Organische stoffen - Ezelsbruggetje Spring naar content

Organische stoffen

Deze kun je onthouden met het acroniem KaPSaLoN

K oolstofverbindingen
S achariden
L ipiden
P roteïnen
N ucleïnezuren

Door Evy
Home
Alle items
Uploaden