De bijwoordelijke bepalingen - Ezelsbruggetje Spring naar content

De bijwoordelijke bepalingen

De verschillende bijwoordelijke bepalingen kun je onthouden aan de hand van het woord
POTMaR

P laats
O orzaak
T ijd
Ma nier
R eden

Door Sara
Home
Alle items
Uploaden