Retinēre - Ezelsbruggetje Spring naar content

Retinēre

Retinere = tegenhouden

Als je iets retourneert, hou je het tegen

Door Hanneke
Home
Alle items
Uploaden