Astma cardiale therapie - Ezelsbruggetje Spring naar content

Astma cardiale therapie

Om te onthouden wat er moet gebeuren bij astma cardiale therapie, kun je denken aan ROLMAT

R echtop zetten
O 2 (zuurstof)
L asix
M orfine
A derlaten
T heofyline

Door Kees
Home
Alle items
Uploaden