De woordvolgorde van een Engelse zin - Ezelsbruggetje Spring naar content

De woordvolgorde van een Engelse zin

De volgorde van een standaard Engelse zin kun je onthouden aan de hand van TOPVPT

T ijd
O nderwerp
P ersoonsvorm
V oorwerp
P laats
T ijd (Tijd kan zowel aan het begin als aan het einde van de zin).

Door Tom O.
Home
Alle items
Uploaden