ημεις en υμεις - Ezelsbruggetje Spring naar content

ημεις en υμεις

ημεις betekent wij, we
υμεις betekent jullie

‘η’ spreek je hetzelfde uit als de ‘e’ in we (2e letter)
‘υ’ spreek je hetzelfde uit als de ‘u’ in jullie (2e letter)

Door daantje
Home
Alle items
Uploaden