Oorzaken van symptomen - Ezelsbruggetje Spring naar content

Oorzaken van symptomen

Om verschillende mogelijke oorzaken voor symptomen te onthouden, kun je denken aan VINDICATEN

V asculair
I nflammatoir
N eoplasma
D egeneratief
I ntoxicatie
C ongenitaal
A utoimmuun/allergisch
T rauma
E ndocrinologisch
N utrioneel

Door René
Home
Alle items
Uploaden