De kruisbanden in de knie met insertie - Ezelsbruggetje Spring naar content

De kruisbanden in de knie met insertie

Om de kruisbanden in de knie met hun insertie op de femurcondyl te onthouden, kun je denken aan

VLAM

V oorste
L ateraal
A chterste
M ediaal

Door Shekar
Home
Alle items
Uploaden