Voorzetsels in het Latijn - Ezelsbruggetje Spring naar content

Voorzetsels in het Latijn

Proef appelsienen in de soepkom, ezelsbruggetje voor de voorzetsels van de ablativus
Pro e(x) a(b) sine in de subcum

Door Mohamed
Home
Alle items
Uploaden