Bewerkingen in techniek - Ezelsbruggetje Spring naar content

Bewerkingen in techniek

Om de zes bewerkingen bij techniek te onthouden, kun je denken aan
Vroeger Vond Sanne VoetBal Enig

V ormen
V ervormen
S cheiden
V erbinden
B edekken
E eigenschappen veranderen

Door Tessa
Home
Alle items
Uploaden