Categorieen

Hoe werkt Ezelsbruggetje.nl?

Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules. Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker.

Zoek per categorie (vak) naar een ezelsbruggetje dat jou helpt om lastige lesstof te onthouden. Als je een profiel aanmaakt, kun je handige ezelsbruggetjes toevoegen aan je favorieten.

Heeft jouw knappe kop zelf een ezelsbruggetje bedacht (en staat deze nog niet in het overzicht)? Voeg deze dan snel toe. Je ziet jouw eigen ezelsbruggetje samen met je favorieten terug in je persoonlijke overzicht (profiel).

Vragen

Heb je een foutje ontdekt of heb je vragen over de website? Stuur ons een
E-mail

voorwaarden

Powered by acato

Privacy verklaring - Ezelsbruggetje.nl

 

Algemeen

Teneinde gebruik te kunnen maken van de website www.ezelsbruggetje.nl (de "Website") en daarop een ezelsbruggetje ("Ezelsbruggetje") te kunnen plaatsen, vraagt Ezelsbruggetje.nl om een aantal gegevens te verstrekken. Ezelsbruggetje.nl gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lyceo B.V. te Leiden is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de Website. Omdat de gegevensverwerkingen van Ezelsbruggetje.nl binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 

Deze privacy verklaring is van toepassing op het gebruik van de Website en het plaatsen van een Ezelsbruggetje daarop, maar is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de Website als particulier gebruiken omdat bedrijfsgegevens niet vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Doeleinden gegevensverwerking

Om een Ezelsbruggetje op de Website te kunnen plaatsen, wordt de gebruiker op de Website gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan Ezelsbruggetje.nl te verzenden, zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Dit is onder meer noodzakelijk voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader daarvan informatie te kunnen toesturen aan de gebruiker. Tevens wil Ezelsbruggetje.nl de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of andere onderwijsinhoudelijke informatie in verband met school en/of studie.

 

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op de Websites of door uitwisseling van informatie tussen de Website en de computer van de gebruiker (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies), geeft de Ezelsbruggetje.nl informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van haar producten en diensten, zoals de optimalisering van de Website. Deze informatie ontleent Ezelsbruggetje.nl aan de analysering van deze gegevens die overzichten opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Informatie op basis van deze samengestelde informatie kan ter beschikking gesteld worden aan derden. Deze informatie zal echter nooit herleidbaar zijn tot individuele personen en persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies worden tevens gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft de gebruiker dan niet opnieuw zijn gegevens in te voeren.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de Website beperken.


Gegevensverstrekking aan derden

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Ezelsbruggetje.nl gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. Ezelsbruggetje.nl behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.


Beveiliging van gegevens

Ezelsbruggetje.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van de gebruikers.


Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Ezelsbruggetje.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens van gebruikers omgaan. Ezelsbruggetje.nl raadt de gebruiker dan ook aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen

Ezelsbruggetje.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van eventuele wijzingen op de hoogte is.

 

Inzage, correctie en contact

De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzichten krijgen in zijn persoonsgegevens die door Ezelsbruggetje.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Ezelsbruggetje.nl. Voor verdere vragen omtrent het privacy-beleid van Ezelsbruggetje.nl, kan contact worden opgenomen met:

Lyceo B.V.
Schipholweg 66
2316 XE Leiden

tel: + 31 (0)71 – 790 00 41
e-mail: info@ezelsbruggetje.nl


Ezelsbruggetje liken

Druk op de knop om dit ezelsbruggetje te liken.

(Vroeger kon je ook een eigen lijstje van favorieten bijhouden, dat is helaas niet meer mogelijk.)

Verwijderen?

Verwijderen van ezelsbruggetjes is niet meer mogelijk.

Er ging iets mis?

Er ging iets mis met het doorvoeren van je verzoek. Probeer het later nogmaals!