Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Lagen van de retina

Om de lagen te onthouden, kun je denken aan de zin
Zondags Graag Niet Fietsen Rond Centrum 

Z enuwlaag 
G anglionlaag 
N eurale laag 
F otoreceptorlaag 
R etinaal pigment epitheel 
C horoidea

Door Anoniem

Mollen en kruizen

De beginletters van de eerste 3 mollen zijn BEA
B es
E s
A s

De beginletters van de eerste 3 kruizen zijn FCG (groningen)
F is
C is
G is

Door Rosanne

Grote rivieren in Nederland

De grote rivieren van Nederland, van boven naar beneden, kunnen onthouden worden met de zin
Rare Weelderige Mannen

R ijn
W aal
M aas

Door Kim

Orgaanstelsels

Deze kun je onthouden aan de hand van de zin
Vette Boeren Spelen Uiteindelijk Zomers Altijd Lekker Buiten

V erteringsstelsel
B eenderstelsel
S pierstelsel
U itscheidingsstelsel
Z enuwstelsel
A demhalingsstelsel
L ymfestelsel
B loedvatenstelsel

Door Marlijn

Avoir

Een soort liedje

Met je een ai
Met tu een as
Met il een a
En elle a
Ook een a met on
Nous is apart avons
Vous is een avez
Ils elles (h)ont

Door Michelle

Statuere

Statueren = besluiten

Ik maak een besluit over dit standbeeld

Door Jootje

De levensloop van een product

Om de levensloop van een product te onthouden, kun je denken aan de zin
Op Prachtig Texel Vindt Gijs Allerlei Rozen

O ntwerpen
P roduceren
T ransporteren
V erhandelen
G ebruiken
A fdanken
R ecyclen

Door Kelsey

De verteringssappen in je lichaam

De verteringssappen in je lichaam kun je onthouden met het acroniem DAMAALGASP

DA rmsappen
MA agsappen
AL vleessappen
GA l
SP eeksel

Door Adam

De kastenstelsels van India

De volgorde van de kastenstelsels van India kun je onthouden met de zin
Ben Kei Veel Snoep Winkels Doorgelopen

B rahmanen
K shatriaya’s
V aishya’s
S hudra’s
D alits

Door Ellis

De Bourbons

Om te onthouden dat de familie van Bourbon de laatste Franse monarchie vormden (1589-1792) kun je denken aan de zin

Omdat ze aan de Bourbon zaten, vlogen ze eruit

Door Katrijn

Tekstsoorten en tekstdoelen

Deze kun je onthouden met het acroniem DIEP

D iverterende teksten –> ontspannen of amuseren
I nformatieve teksten –> informeren
E motieve teksten –> raken
P ersuasieve teksten –> overtuigen

Door Anoniem

De standensamenleving

De standensamenleving kun je onthouden door te denken aan GAB

G eestelijke
A del
B urgerij

Door Laura

Volgorde stemhoogten

Om deze volgorde te onthouden, kun je denken aan de zin
Stop Altijd je Tenen in een Bad

S opraan
A lt
T enor
B as

Door Hilde

Organische stoffen

Deze kun je onthouden met het acroniem KaPSaLoN

K oolstofverbindingen
S achariden
L ipiden
P roteïnen
N ucleïnezuren

Door Evy

Zelt

Das Zelt = de tent

Zelt lijkt op zeil en voor een tent heb je een zeil nodig.

Door Moniek

plaats een tijd in een zin

de P van Plaats komt voor de T van Tijd in het alfabet

Door Line

Quarere

Quarere = zoeken

Alle letters staan door elkaar, je moet op zoek naar het woord

Door Fenna

Clamor = geschreeuw

Door de claxon werd er geschreeuwd

Door Anoniem

De oceanen

Om de 5 oceanen te onthouden, kun je deze zin gebruiken

Geen Attracties In Zoo Artis

G rote Oceaan
A tlantische Oceaan
I ndische Oceaan
Z uidelijke Oceaan
A rctische Oceaan

Door jason

Wet van Ohm

“UIER” (van een koe).
U = I . R
spanning is stroom maal weerstand.

Door Digi

Compter

Compter = tellen

De computer telt de U niet mee

Door andriy

Het verschil tussen een spar en een den

Om het verschil tussen sparren en dennen te onthouden, kun je denken aan S = S en D = D

Spar = Solo (1 naald)
Den = Duo (2 naalden)

Door Maxime

Oudeis

Oudeis = niemand

Niemand eet oud ijs

Door Marlin

Indianenstammen

Om te onthouden waar de indianenstammen gevestigd zijn, kun je denken aan CANO

C alifornië
A rizona
N ew Mexico
O klahoma

Door Marie

Verwantschappen

Om de acht verschillende verwantschappen te onthouden, kun je denken aan de acht letters van schappen

Leeftijdverwantschap
Consumptieverwantschap
Merkverwantschap
Prijsverwantschap
Themaverwantschap
Kleurverwantschap
Productieverwantschap
Stijlverwantschap

Door Lc

Rijbewijs

Als je niet weet wanneer een tram stop gebruik ik altijd
Een tram is bang voor dieren
Een tram stopt alleen voor zebrapaden en haaientanden

Door Lisa

Dierenstammen

Wormen, gewervelden, weekdieren, sponzen, neteldieren, geleedpotigen, stekelhuidigen

Waarom
Gaat
Willem (of een andere naam met een w)
Snel
Naar
Giesbeek (of een andere plaats met een g)
Skeeleren

Door Maud
Home
Alle items
Uploaden