De tijdsperiodes - Ezelsbruggetje Spring naar content

De tijdsperiodes

De verschillende tijdsperioden in de geschiedenis kun je onthouden met de zin
Piet Smits Kaatst Mini Nootjes Naar Erik

P rehistorie
S troomculturen
K lassieke oudheden
M iddeleeuwen
N ieuwe tijd
N ieuwste tijd
E igen tijd

Door chanty
Home
Alle items
Uploaden