Muziekbegrippen - Ezelsbruggetje Spring naar content

Muziekbegrippen

Deze kun je onthouden aan de hand van MoSTeRDVaK

M elodie
S amenklank
T empo
R itme
D ynamiek
V orm
K lankkleur

Door Raymond
Home
Alle items
Uploaden