Oorzaken van milieuproblemen - Ezelsbruggetje Spring naar content

Oorzaken van milieuproblemen

Om drie oorzaken van milieuproblemen te onthouden, kun je denken aan de UVA (ook wel; Universiteit van Amsterdam)

U itputting
V ervuiling
A antasing

Door Tessa
Home
Alle items
Uploaden