Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Costa Rica!

Weet je nou nooit in de eenheidscirkel of de cosinus nou op de X-as ligt of op de Y-as? Nu vergeet je het nooit meer:

COSta Rica, zand, zee, horizon, dus die ligt op de X-as.

Sinus ligt dan op de Y natuurlijk 😎

Door Binc

De woordvolgorde van een Nederlandse zin

Om deze volgorde te onthouden, kun je gebruik maken van
Onze Goede Mina Leert Bakken Pannenkoeken Taart

O nderwerp
G ezegde
M eewerkend voorwerp
L ijdend voorwerp
B ijvoeglijke bepalingen
P laatsbepaling
T ijdsbepaling

Door Arjanne

Mulier

Mulier = vrouw

De vrouw speelt MUziek op de LIER

Door Sam

Het verschil tussen midi en minuit

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan 
D = D en N = N

MiDi = Dag
MiNuit = Nacht

Door Anoniem

Quota’s

Voor de quota’s geldt altijd EI en UI

E xport / I mport
U itvoer / I nvoer

Door Astrid

GOUDBEF 4e naamval

Gegen – tegen
Ohne – zonder
Um – om
Durch – door
Bis – tot
Entlang – langs
Für – voor

Door Michelle

Reductor en oxidator (redox)

Oxidator neemt elektron op. Denk aan oxygen (zuurstof) dat nemen wij ook op. Of denk aan het wood “redox” en zet een pijl in midden van het woord.
RED->OX
RED staat voor REDuctor
Pijl staat voor elektron doorgeven.
OX staat voor OXidator
Dus REDuctor geeft elektron aan OXidator

Door Hannah

Geleiders en isolatoren

Wist je dat:
Metalen goed elektriciteit geleiden?
Maar ook goed geluid kunnen geleiden?
En ook goed warmte kunnen geleiden?

En dat de isolatoren van elektriciteit meestal ook slecht zijn in het geleiden van warmte en geluid?

Door Mr.koekman

Ludo

Ludo = ik speel

Ik speel met Ludo

Door Sander

Kalupto

Kalupto = bedekken

Als je kaal bent, wil je je hoofd bedekken

Door Ingrid

Landen Midden-Amerika

Om de landen in Midden-Amerika te onthouden, van Noord naar Zuid en van links naar rechts, kun je denken aan de zin
Moeder Ging Bijna Elke Hete Nacht Citroenen Plukken

M exico
G uatamala
B elize
E l Salvador
H onduras
N icaragua
C osta Rica
P anama

Door Eric

Rester

Rester = blijven

De rest blijft over

Door Michaël

De volgorde van bytes

Deze volgorde kun je onthouden door de zin
Blauwe Koekjes Maken Gek, Truus

B ytes
K ilobytes
M egabytes
G igabytes
T erabytes

Door Machteld

Variabelen

Onafhankelijke variabele: Oorzakelijke variabele (beide beginnen met de O)
Afhankelijke variabele: variabele die je kan beïnvloeden.
INterveniërende variabele: zit tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen IN

Door Nina

Electromagnetisch spectrum

Geen
Rode
Uien
In
Mooie
Rokken

Door Pietje

Hout- en bastvaten

De vaten en hun functie kun je onthouden met de zin
HAnS eet je BOrD leeg

H outvaten vervoeren
An organische stoffen in de 
S tijgende sapstroom

Bastvaten vervoeren
OR ganische stoffen in de
D alende sapstroom

Door Jelle

ἐθέλω

ἐθέλω = willen / bereid zijn

Ik ben bereid om voor jou door iets heets te gaan.

Door Olivier

Prudent

Prudent = voorzichtig

Met het tandpastamerk ‘Prodent’ poets je voorzichtig je tanden

Door Josine

Werkwoorden

Als je moeite hebt met de ww, onthoud dan dat het helemaal niet zo moeilijk is! Bij een e komt er altijd s achter en bij een y wordt de y vervangen door ie+s.

Door Vera

Formule voor snelheid

Om de formule voor snelheid te onthouden, kun je denken aan snelheidsborden. Deze geven bijvoorbeeld 50 km/u aan. Hieruit kun je afleiden dat de afstand gedeeld door de tijd de snelheid berekent

v = s/t

v = snelheid
s = afstand
t = tijd

Door Froukje

Noorwegen Zweden Finland

Niet Zo Fris
Of Stinkt Het;

Volgorde landen: Noorwegen,Zweden, Finland.
Oslo Stockholm Helsinki

Door Natasja

Omrekenen

Om te onthouden dat 1 kilo = 2 pond = 10 ons, kun je het volgende doen

Breng je handen samen (1 kilo), maak nu twee vuisten (2 pond), laat al jouw vingers zien (10 ons)

Door Mathilda

Het verschil tussen peux en veux

Om het verschil hiertussen te onthouden, kun je denken aan

Peux = kunnen –> PK –> Paardenkracht
Veux = willen –> VW –> Volkswagen

Door Joan

Piscine

Piscine betekent zwembad

Kleine kinderen willen soms nog wel eens in het zwembad plassen

Door roos

Dare betekent geven

Dare betekent geven.

Hierbij kan je denken aan het Engelse dare betekent durven.

Do you -dare- om het te geven?
Durf je het te geven?

Door Noah

De lagen van de Aarde

De lagen kun je onthouden door te denken aan 
Nina Plaagt Bas Stevig, Kim Rent Duizelig Hierheen 

N etlaag
P apillenlaag
B asaalcellenlaag
S tekellaag
K orrellaag
R einse barrière
D oorschijnendelaag
H oornlaag

Door Sharon

Reductor of oxidator?

In reductor zit het Engelse woord “reduce”=verminderen en de reductor stoot dus elektronen af
Dan neemt de oxidator de elektronen op

Door Rianne

Eenheden van de gram

Om de eenheden van de gram te onthouden, kun je denken aan de zin
Tankt Kees Gewoon Mee

T on
K ilogram
G ram
M iligram

Door mel

Belangrijkste steden van België

ABC, in alfabetische volgorde.
Op de kaart van boven naar beneden;
Antwerpen
Brussel
Charleroi

Door Melene

Taken in het klooster

Om te onthouden wat de taken in een klooster waren, kun je denken aan LOVE

L andarbeid
O verschrijven van boeken
V erplegen zieken
E n bidden

Door Jesper
Home
Alle items
Uploaden