Categorieen

Hoe werkt Ezelsbruggetje.nl?

Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules. Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker.

Zoek per categorie (vak) naar een ezelsbruggetje dat jou helpt om lastige lesstof te onthouden. Als je een profiel aanmaakt, kun je handige ezelsbruggetjes toevoegen aan je favorieten.

Heeft jouw knappe kop zelf een ezelsbruggetje bedacht (en staat deze nog niet in het overzicht)? Voeg deze dan snel toe. Je ziet jouw eigen ezelsbruggetje samen met je favorieten terug in je persoonlijke overzicht (profiel).

Vragen

Heb je een foutje ontdekt of heb je vragen over de website? Stuur ons een
E-mail

voorwaarden

Powered by acato

Celcius --> Kelvin, plus 273
Kelvin --> Celsius, min 273

Van °Celsius omrekenen naar Kelvin, plus 273 (Celsius laatste twee letters us wordt plus), van Kelvin naar °Celsius min 273 (Kelvin laatste twee letters in, m er voor wordt min)!


Ben van der Geest

't Ex-kofschip

Een bekend ezelsbruggetje om te bepalen of zwakke werkwoorden in de verleden tijd en in het voltooid deelwoord met -d of -t geschreven dienen te worden.
Voorbeeld bij vier werkwoorden: maken, blaffen, krabben en leven. Haal van de infinitief (het hele werkwoord) de uitgang -en af. Je houdt dan alleen de stam over. Is de laatste letter van de stam een medeklinker uit 't ex-kofschip?


mak-, blaff- (ja);
krabb-, lev- (nee)


Zo ja: de verleden tijd wordt gevormd met de uitgang -te.

maakte
, blafte, gemaakt, geblaft


Zo nee: de verleden tijd wordt gevormd met de uitgang -de.

krabde
, leefde, gekrabd, geleefd

Gertjan Kohler
De tijdvakken kun je onthouden met de zin
Je Gaat Maar Snel Op Ramen Poepen Bij Witte Tantes

J agers en Boeren

G rieken en Romeinen

M onikken en Ridders

S teden en Staten

O ntdekkers en Hervormers

R egenten en Vorsten

P ruiken en Revoluties

B urgers en Stoommachines

W ereldoorlogen

T v en Computers
Gino Lokhorst

Om de woorden die in de passé composé met être gaan, te onthouden, kun je gebruik maken van het acroniem DAMPERSVAT

D escendre
A ller
M onter
P artir
E ntrer
R ester
S ortir
V enir
R etourner
A rriver

Charlotte

Alles wat je vanuit een vliegtuig kan zien, schrijf je met een grote letter:

Wanneer Français of français?

de personen: les Français, het land: la France.

Wat je niet kan zien vanuit een vliegtuig, schrijf je met een kleine letter:

de taal: parler le français en de adjectieven: du vin français!

Kristien

Oú = waar
Ou = of

Je kunt hierbij denken aan de vraag; waar is het streepje? 
Als het streepje erop staat, is het óu --> waar

Keuntjuh

De dagen van de week kun je onthouden met de zin
Lieve Meisjes Moeten Jatten Van Smerige Dieven

L undi --> Maandag
M ardi --> Dinsdag
M ercredi --> Woensdag
J eudi --> Donderdag
V endredi --> Vrijdag
S amedi --> Zaterdag
D imanche --> ZondagAls je niet kan onthouden dat Ag voor zilver staat, bedenk dan dat Ag staat voor "Ander goud" oftewel zilver.
Tim
Links in het woord Balans staat de B van Bezittingen - die moeten dus links
Rechts in het woord balanS staat de S van Schulden. Die moeten dus rechts
Marleen Peters Van der Heyden

De voorzetsels bij de akkusativ zijn te onthouden met de zin
Beer Doodt Geen Oudtjes En Fietst Uren

B is
D urch 
G egen 
O hne 
E ntlang 
F ur 
U m

Paul
Ezelsbruggetje liken

Druk op de knop om dit ezelsbruggetje te liken.

(Vroeger kon je ook een eigen lijstje van favorieten bijhouden, dat is helaas niet meer mogelijk.)

Verwijderen?

Verwijderen van ezelsbruggetjes is niet meer mogelijk.

Er ging iets mis?

Er ging iets mis met het doorvoeren van je verzoek. Probeer het later nogmaals!