Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Toekennen van rechten

Volgorde van het toekennen van rechten aan gebruikers, of hoe je je Windows-domein dient in te richten kun je onthouden aan de zin

All Guys Love Pamela (Anderson)

A ccounts die worden lid van;
G lobal groups die lid worden van;

L ocal groups waaraan je:

(A ccess, op folder-niveau) toekent.

Door Jaap

Oorzaken voor diarree

Om de mogelijke oorzaken voor bloederige diarree te onthouden, kun je denken aan
She Cries YES

S higella
C ampylobacter
Y ersinia
E nterobacter
S almonella

Door Ines

Nigeria – Abuja

Om het land Nigeria met de hoofdstad Abuja te onthouden, kun je denken aan

Nigeria –> negeren
Abuja –> boeien

Door marit

Poscere

Poscere = eisen

De postbodes eisen hogere loon

Door Hannelore

magnus

Denk aan een magnum, een groot ijsje.
Magnus is dus groot/luid!

Door Timo

Planeten

Om de planeten, van de zon af, te onthouden, kun je denken aan de zin
Maak Voort Aardig Meisje, Jantje Spuit U Nat

M ercurius
V enus
A arde
M ars
J upiter
S aturnus
U ranus
N eptunus

Door Nina

De ontwikkelingsstadia van een embryo

De volgorde van de drie ontwikkelingstadia van een embryo, gevolgd door de drie kiemlagen, zijn te onthouden aan de hand van MoBGaDEME

Mo rurla
B lastula
G astrula

E ctroderm
M esoderm
E ndoderm

Door Norbert

Dativ voorzetsels

Zaagmens BV

Z= zu
a= aus
a= außer
g= gegenüber
m= mit
e= entgegen
n= nach
s= seit

B= bei
V= von

Door Daniël

De Geallieerden

Om de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog te onthouden, kun je denken aan RACE

R usland
A merika
C anada
E ngeland

Door Jelmer

Kwik

Kwik = Hg

Hg — > Heel Giftig

Door Seb

Videre, audere en vocare

Om deze werkwoorden te onthouden, kun je denken aan

video –> ik zie een video
audio –> ik luister naar audio
voice –> ik roep met mijn stem

Videre = kijken, zien
Audere = horen, luisteren
Vocare = roepen

Door davey

Offerre

Offerre = aanbieden

Offerre lijkt op offeren. Als je iets offert aan de goden, dan bied je het aan

Door Anneke

Richtingscoëfficiënt

De formule voor de r.c. is Verticaal/Horizontaal

Om dit te onthouden, kun je denken aan VerHip

V erticaal /
H orizontaal

Door Colin

3 Steden

ADH
Amsterdam
DenHaag
Haarlem

Door Fleur

Potamos

Potamos= rivier

Bij de rivier groeit mos

Door Anoniem

Tafel van 9

9 x 1 = 0 9
9 x 2 = 1 8
9 x 3 = 2 7
9 x 4 = 3 6
9 x 5 = 4 5
9 x 6 = 5 4
9 x 7 = 6 3
9 x 8 = 7 2
9 x 9 = 8 1
9 x 10 = 9 0

Door Hamza

Exogene en endogene krachten

EXogene veranderen de aardkorst van BUITENaf
Je houd je EX (vaak) liever BUITEN de deur

Door Anne

Wanneer mag je rechts inhalen?

FRUIT

F = File
R = Rotonde
U = Uitvoegen
I = Invoegen
T = Tram

Door Sophie

cogitare

cogitare = nadenken

als je een kogel door je hoofd krijgt kan je niet meer nadenken.

Door lotte

Het verschil tussen three of tree

Om het verschil tussen three en tree te onthouden, kun je denken aan

Three (drie) heeft drie medeklinkers

Door Kelsey

Redactoren met een negatieve electrodepotentiaal

Deze kun je onthouden door te denken aan de zin
LIeve Kleine BasCAs en NAtalie MoGen ALleen op ZoN en FEestdagen NIet SnoeP(B)en

Li -3,05

K -2,92

Ba -2,90

Ca -2,87

Na -2,71

Mg -2,34

Al -1,67

Zn -0,76

Fe -0,44

Ni -0,25

Sn -0,14

Pb  0,13

Ze staan in tabel 48 van de BINAS

Door Patrick

De Algemene Gaswet

Om de Algemene Gaswet te onthouden, kun je denken aan
RoeP VeNT

R = p*V / n*T

R = gasconstante
p = druk
V = volume
n = hoeveelheid gas in mol
T = absolute temperatuur

Door E.J.E.

Planeten in de juiste volgorde

Mijlenver Van Aarde Mag Je Soms Urenlang Niet Plassen

– Mercurius
– Venus
– Aarde
– Mars
– Jupiter
– Saturnus
– Uranus
– Neptunus
– Pluto

Door Marcel

Huidlagen: buiten –> binnen

Can Good Skin Be My Defense?

C = Corneum
G = Stratum granulosum
S = Stratum spinosus
B = Stratum basale
M = Basaal membraan
D = Dermis

Door Sani

Signaalwoorden voor een redengevend verband

Deze signaalwoorden kun je onthouden aan de hand van de zin
Op Woensdag Draag Ik Nooit Handschoenen Zonder Veters

O mdat
W ant
D aarom
I mmers
N amelijk
H ierdoor
Z odoende
V anwege

Door Joey

Nonnulli

Nonnulli = enige

Non nulli –> niet nul, daarom: enige

Door Anoniem

Volgorde grootte gesteente

Om deze volgorde te onthouden, kun je gebruik maken van BRiKGeZaKt

B erg
R otsblok
K ei
G rind
Z and
K lei

Door Renate

Prudent

Prudent = voorzichtig

Met het tandpastamerk ‘Prodent’ poets je voorzichtig je tanden

Door Josine

Puella

Puella = meisje

Ella is een meisjes naam

Door Anoniem

Het verschil tussen suspensie en emulsie

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan S = S en L = L

Suspensie = vloeistof + vaste stof –> Solid
EmuLsie = vloeistof + vloistof –> Liquid

Door Wybe
Home
Alle items
Uploaden