Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

De vier fasen van een experiment

Deze kun je onthouden met de zin
Bekende Vlamingen willen Centrale Verwarming

B eschrijven
V erklaren
C ontroleren
V oorspellen

Door Ria

Etiquette

Om te onthouden waar je bestek volgens de etiquette moet liggen, kun je denken aan
E+E=E en K=K

mEs + lEpel = rEchts
vorK = linKs

Door Rosa

Formule voor energie

De formule kun je onthouden door te denken aan PET

p = E/T

p = Vermogen
E = Energie
T = Tijd

Door Anoniem

Tekstverbanden NL

C oncluderend
U itleggend
T egenstellend
T ijdsvolgorde
R edengevend
O orzaak-gevolg
S amenvattend
M iddel-doel
O psommend
V oorwaardelijk
V ergelijkend

Door Niek

De ligging van Paraguay en Uruguay

Om dit te onthouden kun je denken aan
Paraguay –> lijkt op park –> ligt in het midden van Z-Amerika
Uruguay –> ligt aan de zijkant van Z-Amerika

Door Marit

Present en Past Perfect

De voorzetsels die met de Present Perfect gaan, kun je onthouden door te denken aan
FYNE JAS

F or
Y et
N ever
E ver

J ust
A lready
S ince

De voorzetsels die met de Past Simple gaan, kun je onthouden door te denken aan
LADY

L ast
A go
D atum
Y esterday

Door joelle

Stand van de benen

Om het verschil tussen genu varum en genu valgum te onthouden, kun je denken aan PHARAO

Genu Varum –> O-benen
Genu Valgum –> X-benen

Door Marrit

Formele brief

Alle dingen waar je op moet letten als je een formele brief schrijft, kun je onthouden door de zin
Alle Paarden Doen Gek Als Sinterklaas Opkomt

A fzender
P laats en Datum
G eadresseerde
A anhef
S lot
O ndertekening

Door Anne

Ierland – Dublin

Om het land Ierland en haar hoofdstad Dublin te onthouden, kun je denken aan de zin

Ier’s bier gaat er dubbel in

Door Michel

ημεις en υμεις

ημεις betekent wij, we
υμεις betekent jullie

‘η’ spreek je hetzelfde uit als de ‘e’ in we (2e letter)
‘υ’ spreek je hetzelfde uit als de ‘u’ in jullie (2e letter)

Door daantje

De geologische afzettingen

Om de afzettingen te onthouden, kun je denken aan de zin 
Flessen Eten Geen Moorkop

F luviatiele afzetting (rivier)
E ologische afzetting (wind)
G laciale afzetting (ijs)
M aritieme afzetting (zee)

Door Sanne

Magneet

Op een magneet is het rode gedeelte de noordpool en de witte kant de zuidpool. Om dit te onthouden, kun je denken aan R=R

NooRdpool = Rood

Door Kay

Tekstsoorten en tekstdoelen

Deze kun je onthouden met het acroniem DIEP

D iverterende teksten –> ontspannen of amuseren
I nformatieve teksten –> informeren
E motieve teksten –> raken
P ersuasieve teksten –> overtuigen

Door Anoniem

Geboortedatum Alexander de Grote

Een jaar heeft 365 dagen en als je de 5 en de 6 omdraait heb je de geboortedatum van Alexander de Grote: 356 v. Chr.

Door Anoniem

Causa

Causa = reden/oorzaak

Causa lijkt op because en in het Engels komt daarna een reden of een oorzaak

Door Cornelia

Prijselasticiteit

De prijselasticiteit van een product is de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid / procentuele verandering prijs. 

Prijselasticiteit = ΔQ / ΔP

Dit ku nje onthouden door te denken aan een QuarterPounder

Door Nina

Soorten kaarten

Om de verschillende soorten kaarten te onthouden, kun je denken aan TON

T hematische
O verzichts
N avigatie kaarten

Door B.C.

Acheter

Acheter betekent kopen

Als je thee gaat kopen.

Door Jonneke

Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen

Werkgevers betalen werknemersverzekeringen en werknemers betalen volksverzekeringen. Een partij betaalt dus voor een andere partij

Door Ruth

Zeeuwse wateren

Om de Zeeuwse wateren te onthouden, gebruik ik altijd het volgende: Hartelijk Gefeliciteerd Oud Wijf
HGOW = Haringvliet Grevelingen Oosterschelde Westerschelde (van boven naar beneden op de kaart)

Door Meester Paul

Nonnulli

Nonnulli = enige

Non nulli –> niet nul, daarom: enige

Door Anoniem

Opkomst zon

Waar de zon opkomt, kun je onthouden met deze zin:
De zon komt Op in het Oosten en gaat Weg in het Westen

Door Mirle

Come Sit

Covalenties van atoomsoorten, dit is covalentie 4: C, Si

Door Sofie

Pauo

Pauo = stoppen

Pauo lijkt op pauze, in een pauze stop je ergens even mee

Door Marjon

Franse dagen van de week

De dagen van de week kun je onthouden met de zin
Lieve Meisjes Moeten Jatten Van Smerige Dieven

L undi –> Maandag
M ardi –> Dinsdag
M ercredi –> Woensdag
J eudi –> Donderdag
V endredi –> Vrijdag
S amedi –> Zaterdag
D imanche –> Zondag

Door Anoniem

Het centrale dogma

Het centrale dogma mechanisme:
1. Replicatie
2. TransCriptie
3. TransLatie

De C komt voor de L dus transcriptie komt voor translatie in het mechanisme.

(Daarnaast is de R ook voor de T in het alfabet)

Door Thanh

Het verschil tussen de boomklever en de boomkruiper

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

L=L en R=R

De kLever = bLauw

De kRuiper = bRuin

Door H.
Home
Alle items
Uploaden